WELZIJNSZORG: ‘VLAAMSE EN FEDERALE OVERHEID MOGEN SENIOREN NIET IN DE STEEK LATEN’

foto_1359125686_thumb

Aalst (redactie/mas) Een delegatie van Welzijnszorg, Welzijnsschakels en Okra heeft vanmorgen vrijdag de politieke eisen van de welzijnscampagne 2012 overhandigd aan de ministers, die op het federale en Vlaamse niveau verantwoordelijk zijn voor armoede en ouderen.

Met de ondertekening van dat eisenplatform gaven 112.447 Vlamingen en Brusselaars een sterk signaal dat zij armoede bij ouderen onaanvaardbaar vinden. De delegatie ging langs bij de ministers Alexander De Croo en Maggie De Block voor de federale regering en Ingrid Lieten, Jo Vandeurzen en Freya Van den Bossche voor de Vlaamse regering. De actie bekroonde de campagne ‘Armoede verjaart niet’, die de aandacht vestigde op het feit dat nog steeds 1 op 5 ouderen in armoede leeft.

Welzijnszorgvoorzitter Greta D’hondt herhaalde vanmorgen de belangrijkste eisen van de campagne: de huurprijzen liggen te hoog, de wachtlijst van senioren die op een sociale woning wachten is te lang, er is te weinig aandacht voor ouderen die geïsoleerd zijn of die niet de nodige gezondheidszorg krijgen. Ook als het gaat om vervoer en ontspanning voor senioren kan de overheid nog vele impulsen geven.

Wie weinig mobiel is, blijft noodgedwongen thuis. Greta D’hondt: “Een uitbreiding van de huurpremie voor alle lage inkomens is noodzakelijk. 100.000 mensen staan op een wachtlijst voor een sociale woning, onder wie 20.000 ouderen. Zij kunnen onmogelijk 5 jaar wachten op een premie terwijl hun kleine pensioen grotendeels besteed wordt aan huur en energiekosten.”

Minister Alexander De Croo beloofde vanmorgen alvast dat 13.000 dossiers van senioren, die mogelijkerwijze recht hebben op een minimuminkomensbescherming maar nog steeds op behandeling wachten, binnen de 2 jaar worden afgewerkt. Staatssecretaris voor armoedebestrijding Maggie De Block bracht een tussenstand van het federale armoedebeleid. Zij erkende dat de inkomens van mensen in armoede nog steeds te laag zijn.

Minister Jo Vandeurzen verklaarde dat de maximumfactuur in de thuiszorg, met inkomensafhankelijke tarieven, operationeel klaar is. “Maar het blijft wachten op voldoende budget.” En minister Freya Van den Bossche onderstreepte dat ze vanaf dit jaar 30 miljoen euro per jaar reserveert voor de bouw van sociale serviceflats. Voortaan zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen dus ook woningen bouwen die specifiek aangepast zijn aan de noden van oudere mensen met een zorgnood. Van den Bossche voegde eraan toe dat zij bereid is om te onderzoeken of de bestaande huurpremie voor mensen die vijf jaar of langer wachten op een sociale woning kan worden uitgebreid.

Bert D’hondt, woordvoerder van Welzijnszorg: “De campagne ‘Armoede verjaart niet’ slaagde erin om zowel het grote publiek als de politiek wakker te maken. De gemaakte beloftes zullen nauw opgevolgd worden. Toch blijft Welzijnszorg ook op zijn honger zitten. De beloftes zijn stappen vooruit, maar geen eindpunt. Armoede verjaart nog steeds niet.

Welzijnszorg stelt dat de ingrediënten voor een doordacht armoedebestrijdingsbeleid wat betreft inkomen, zorg en huisvesting voor ouderen op tafel liggen. Daarom overhandigde Welzijnszorg aan de bevoegde ministers geen verjaardagstaart, maar een taartdoos met alle ingrediënten om deze te bakken. Zowel de Vlaamse als de federale regering hebben respectievelijk een minister en staatssecretaris bevoegd voor armoedebestrijding. Zij ontvingen van Welzijnszorg ook een deegrol. Hiermee moeten ze hun collega’s aanporren. Verdere concrete acties én het nodige budget zijn nodig, anders zullen ook de komende jaren de armoedecijfers rood kleuren.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here