VLAAMS AALST(2): VOORRANG VAN EIGEN INWONERS VOOR SOCIALE WONINGEN, HET KAN

Aalst (redactie/mas) “De gemeente kan autonoom of in een intergemeentelijk samenwerkingsverband een gemeentelijk toewijzingsreglement sociale huur op basis van lokale binding aannemen dat een cascade aan voorrang voor eigen inwoners kan invoeren.” schrijft de Vlaamse regering in haar Leidraad voor een goed Vlaams beleid.

Op die manier is er dan bijvoorbeeld voorrang voor wie sinds zijn/haar geboorte in de gemeente woont. Dan zou de kandidaat-huurder in aanmerking kunnen komen die vóór de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar gewoond heeft in de gemeente, waar de toe te wijzen woning gelegen is.

Daarna zou voorrang gegeven kunnen worden aan de kandidaat-huurder die minimaal 10 jaar woont / heeft gewoond in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is. Tot slot kan voorrang gegeven worden aan de kandidaat-huurder die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner (geweest) is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is.

Bij gebrek aan dergelijk gemeentelijk reglement, geldt de algemene regel
met name: voorrang voor wie de laatste 6 jaar minstens 3 jaar gewoond heeft in de gemeente van toewijzing of een gemeente van het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij. Deze regel is echter duidelijk minder performant.

Alleen, Aalst staat nog steeds niet in de lijst van de gemeenten van de Vlaamse Rand waar extra beschermende maatregelen mogelijk zijn. Stopt de Vlaamse rand aan Afligem of gaat Aalst zich laten opnemen bij de Vlaamse rand?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here