82 Gentse flikken legden eed af

Op donderdag 6 december 2012 legden 82 personeelsleden van de Politiezone Gent de eed af. Het gaat om 70 ‘operationelen’ en 12 burgerpersoneelsleden; 30 dames en 52 heren met verschillende graden, die op de meest diverse diensten aan de slag gaan. Ze legden de eed af in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis bij korpschef Filip Rasschaert en in aanwezigheid van burgemeester Daniël Termont.

De eedaflegging gebeurde zoals steeds in aanwezigheid van de respectievelijke dienstchefs en onder het toeziend oog van de burgemeester en de korpschef.

Samenstelling

Onder de 82 eedafleggers zijn er 12 burgerpersoneelsleden en 70 ‘operationelen’.

Ook dit jaar zijn de mannen in de meerderheid: 30 dames en 52 heren legden de eed af.

De eedafleggers hebben verschillende graden:

– Commissaris: 2

– Hoofdinspecteur: 9

– Inspecteur: 59

– Adviseur: 1

– Consulent: 2

– Assistent: 7

– Bediende: 2

De eedafleggers gaan aan de slag in verschillende directies en diensten:

Diensten van de Korpschef: 5 (onder wie 4 burgerpersoneelsleden):

– Dienst Communicatie: 2

– Dienst Intern Toezicht: 1

– Stafdienst: 2

Directie Beheer: 6 (burgerpersoneelsleden):

– Dienst Personeel: 2

– Dienst Financiën en Middelen: 3

– Dienst ICT: 1

Directie Operaties: 71 (waaronder 2 burgerpersoneelsleden):

– Dienst Operationele Acties: 2

– Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer: 1

– Dienst Openbare Orde en Bewapening: 1

– Lokale Recherchedienst: 2

– Dienst Maatschappelijke Zorg: 1

– Dienst Zonale Sturing: 3

– Interventiedienst: 45

– Verkeersdienst: 3

– Wijkdienst: 13

Commissariaat Gent Centrum: 4

Commissariaat Gentbrugge: 2

Commissariaat Gent-West: 4

Commissariaat Sint-Amandsberg: 2

Commissariaat Nieuw Gent: 1

Aanwerving

Het overgrote deel van de eedafleggers (66) kwam in het Gentse korps terecht via ‘mobiliteit’. Zij werkten vroeger in een andere politiezone of federale politiedienst.

Vier personeelsleden maakten interne promotie: zij werkten al bij Politiezone Gent maar hebben nu een hogere graad.

Vier personeelsleden kozen na hun politieopleiding onmiddellijk voor de Politiezone Gent.

Vier personeelsleden werden extern aangeworven als contractueel en werden statutair via ‘mobiliteit’ (na openstelling van hun plaats, ook voor personeel uit andere zones of de federale politie). Vier personeelsleden werden extern aangeworven als statutair.

De Gentse flikken ‘blijven u zoeken’

Het Gentse politiekorps breidt fors uit. Dat blijkt al uit deze eedaflegging: in vergelijking met vorig jaar (38 eedafleggers) leggen dit jaar meer dan twee keer zoveel nieuwe personeelsleden de eed af. Onder de slogan ‘De Gentse flikken zoeken u’ organiseerde de politie in oktober 2012 twee informatieavonden om nieuwe ‘operationelen’ aan te werven. Deze informatieavonden lokten meer dan tweehonderd geïnteresseerden en waren zonder meer een succes. Het korps heeft nood aan vers bloed en hoopt dat aspirant-flikken de Gentse zone ‘blijven vinden’, om enerzijds de leden die op korte termijn met pensioen gaan te vervangen en anderzijds tegemoet te komen aan de politionele noden van een grootstad.

Blauw meer op straat

Het nieuwe Bestuursakkoord van Gent bevat 37 actiepunten over veiligheid. De stad wil onder andere ‘blauw meer op straat krijgen’ door operationele politiemensen te ontlasten van administratie die door burgerpersoneel kan uitgevoerd worden. Ook de komende jaren blijf de Gentse Politie streven naar een sterke, dienstgerichte aanwezigheid van politiemensen in de wijken (‘gemeenschapsgerichte politiezorg’).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here