Vier jaar wachten op vonnis…

De N-VA wil voorkomen dat in de toekomst rechters een vonnis kunnen blijven uitstellen. De partij pleit voor de oprichting van een echte tuchtrechtbank met magistraten én niet-magistraten.

N-VA-senator Karl Vanlouwe: “Als een rechter vandaag zijn job niet goed uitoefent, zijn er in theorie verschillende oplossingen, maar in de praktijk blijken deze niet te werken. Je komt zeer snel in een ons-kent-ons-procedure waarbij rechters mekaar niet willen of durven sanctioneren.”

Een tuchtzaak wordt normaal eerst opgestart door de korpschef van de rechtbank waar de rechter zetelt. Deze durft vaak niets ondernemen, wat begrijpelijk is. Daarnaast kan ook het Hof van Beroep of het Hof van Cassatie betrokken worden, maar ook zij lijken hier niet snel toe geneigd zoals ook de afgelopen dagen bleek.

Vertrouwen herstellen

In de Senaat ligt nu een wetsvoorstel voor dat een tuchtrechtbank wil oprichten, maar de bespreking ervan duurt al meer dan een jaar en gaat tergend traag. Bovendien zou deze tuchtrechtbank slechts bestaan uit magistraten.

Vanlouwe: “Wij pleiten ervoor dat in de tuchtrechtbank ook niet-magistraten zetelen. Externe personen staan niet zo dicht bij een individuele rechter. Zij kunnen dus mee het vertrouwen in de rechterlijke orde herstellen. Uiteraard moeten deze externen dan wel vertrouwd zijn met justitie en moeten zij, net zoals de lekenrechters in sociale zaken of handelszaken, een onafhankelijk statuut hebben.”

Buitenlandse voorbeelden

Vanlouwe staat niet alleen met deze argumentatie. De nationale tuchtraad, die een adviserende functie heeft in individuele zaken, bestaat al uit niet-magistraten. Ook de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) heeft in het verleden al herhaaldelijk gepleit voor een tuchtrechtbank van magistraten en niet-magistraten.

“De HRJ stelt dat buitenlandse voorbeelden – o.a. Frankrijk, Italië en Spanje – aantonen dat de aanwezigheid van niet-magistraten het gevaar op corporatisme voorkomen”, besluit Karl Vanlouwe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here