Effectiviteit van zittenblijven niet bewezen

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk De Cock ondervroeg minister Frank Vandenbroucke over het stijgend aantal zittenblijvers in de derde kleuterklas. De Cock vroeg naar gegevens over de effectiviteit van het zittenblijven in de derde kleuterklas. Hij was verbaasd te moeten horen dat er geen gegevens beschikbaar zijn over de effectiviteit van het zittenblijven in het algemeen. Er is momenteel een onderzoek lopende, waarbij gegevens worden verzameld.

Het effect van zittenblijven zal echter maar in verdere onderzoeksfase geanalyseerd worden. De Cock is echter hoopvol dat de rapporten vlugger beschikbaar zullen zijn. De minister beaamde immers dat deze problematiek meer aandacht vergt.

De Cock is het eens met de minister dat we kunnen stellen dat zittenblijven voor kinderen met een grote ontwikkelingsvertraging een oplossing kan bieden. Maar hij is het oneens met de uitspraak van de minister dat "men zich niet de vraag moet stellen wanneer kinderen best een jaar overdoen." Het is absoluut relevant voor de groep kinderen, waarvan we stellen dat zittenblijven wel al zijn nut bewezen heeft.

Het jaartje overdoen moet gebeuren wanneer er iets positiefs uit te halen valt. Er moet immers vermeden worden dat die kinderen enkele jaren later opnieuw met dezelfde problemen worden geconfronteerd. Buitenlands onderzoek toont aan dat kinderen die de derde kleuterklas overdoen, vaak later nog eens bissen. "Hopelijk hebben we hierover vlug ook Vlaamse gegevens" stelt De Cock. Hij wil dat de minster deze problematiek alsnog meeneemt in zijn verhoogde aandacht rond het zittenblijven. Indien wordt aangetoond dat zittenblijven te vaak op het verkeerde moment plaatsvindt, vraagt dit immers om maatregelen van de minister.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here