Begraven worden als een hond, alles kan…

Laatste wilsbeschikking is dienstverlening, geen overreglementering Vlaams minister Marino Keulen, bevoegd voor de erediensten en begraafplaatsen, ontkent dat de mogelijkheid die burgers wordt geboden om te bepalen hoe ze worden begraven en volgens welke eredienst, een voorbeeld van Vlaamse reglementitis is. Dat beweert een vertegenwoordiger van de begrafenissector vandaag in de krant De Standaard.

'Wel integendeel', zegt minister Keulen, 'met deze mogelijkheden komen we tegemoet aan de wens van veel mensen om hun uitvaart te regelen. Niemand is echter verplicht om dat te doen! De overheid wil die precieze regeling dus niet kennen. Maar we geven de burger wel de mogelijkheid om zijn laatste wilsbeschikking officieel te laten
vastleggen.'

Wijze van begraving

De regeling over de laatste wilsbeschikking laat de burger toe bij de burgerlijke stand van zijn gemeente te laten noteren wat er met zijn of haar stoffelijk overschot dient te gebeuren (klassieke begraving; crematie en begraving van de as op de begraafplaats; crematie en uitstrooiing van de as op de begraafplaats; crematie en bijzetting op het columbarium; crematie en uitstrooiing op zee; crematie en uitstrooiing op een andere plaats; crematie en begraving van de as op een andere plaats; crematie en bewaring van de as op een andere plaats).

Deze acht mogelijkheden bestonden al langer in de federale
regelgeving. Bij de overdracht van deze bevoegdheden naar de gewestoverheden, heeft de Vlaamse Regering deze bepalingen gewoon overgenomen.

Soort uitvaartplechtigheid

De regeling over de laatste wilsbeschikking laat de burger desgewenst ook toe om bij de burgerlijke stand van zijn gemeente te laten noteren volgens welke ritus zijn of haar uitvaartplechtigheid plaats dient te vinden. Hier kan gekozen worden uit de zes riten van de in België erkende erediensten (de katholieke, de protestantse, de anglicaanse, de orthodoxe, de israëlitische en de islamitische), de vrijzinnige ritus en een neutrale uitvaartplechtigheid.

Geruststelling

Vlaams minister Keulen heeft deze niet verplichte regeling opgesteld in overleg met de begrafenissector. Hij is dan ook verbaasd dat een vertegenwoordiger van deze sector, die zich tijdens het overleg ook opstelt als belangenbehartiger van burgers die tijdens hun leven al hun uitvaart wensen te regelen, de regeling een voorbeeld van overdreven reglementitis noemt.

Volgens minister Keulen zijn deze regelingen vooral belangrijk voor mensen die geen familie meer hebben, van wie de familie in het buitenland verblijft of die in onmin leven met hun verwanten. 'Deze regelingen zorgen ervoor dat ze gerustgesteld kunnen zijn dat hun uitvaart verloopt volgens hun eigen wens.'

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here