Aalst buigt zich over innovatie in de ouderenzorg

Aalst (redactie/mas)  Het Schepencollege Aalst besloot maandag op voorstel van schepen Van de Steen(sp.a) om vanuit de eigen diensten en in samenwerking met de lokale actoren een dossier voor te bereiden voor de projectoproep ‘Proeftuin Zorginnovatie’.

De proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen richt zich op het stimuleren van innovatie in de ouderenzorg om op termijn het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de Vlaamse bevolking.

 De proeftuin beoogt innovatieve zorg-initiatieven te ondersteunen waarbij aandacht besteed wordt aan alle aspecten van ouderenzorg, inclusief preventie (o.a. tegengaan van sociale kwetsbaarheid, verhogen van de kwaliteit van de huisvestingssituatie), sensibilisering, detectie, interventie en zorg.

Een proeftuin is een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen, gebruik makend van een representatieve groep van individuen, die als testers worden ingezet in hun eigen leef- en werkomgeving. Het doel is om de innovatie bij te sturen en/of te versnellen en/of om toekomstige noden te capteren.

Om te vermijden dat de verschillende platformen/projecten los van elkaar staan, wordt één “programme office” voorzien, die de activiteiten op alle platformen coördineert. Aan de “programme office” zal een wetenschappelijk consortium van kennisinstellingen verbonden zijn dat zal instaan voor de wetenschappelijke begeleiding van de platformen en projecten. Verder zal ook een klankbordcommissie opgezet worden die bestaat uit vertegenwoordigers van Flanders’ Care en verschillende actoren uit het werkveld en die als taak heeft om nieuwe innovatieve ideeën aan te reiken voor de proeftuinplatformen.

De proeftuin heeft een economische en/of maatschappelijke finaliteit. Op maatschappelijk vlak gaat de aandacht zowel naar het betaalbaar houden van het zorgsysteem als naar het voorzien van een degelijke zorgkwaliteit voor de individuele ouderen.

Aalst hoopt een deel van de subidies van Minister Lieten binnen te  halen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here