Gent: Rabotproject kan van start

Gent (redactie/mas) WoninGent besliste in 2009 om de drie Rabottorens te vervangen door nieuwbouwwoningen, aangezien deze niet voldeden aan de hedendaagse normen op het gebied van wooncomfort. De huidige appartementsgebouwen zullen plaatsmaken voor minimum 350 nieuwe sociale woningen. Het vervangingsbouwproject wordt gespreid over 3 fasen, waarvan fase 1 nu van start gaat.

De sloop van de eerste Rabottoren zal normaal gezien van start gaan in het voorjaar van 2013. Als voorbereiding wordt in december 2012 al een rijwoning in de Filips Van Cleeflaan 105 gesloopt voor de bouw van een nieuwe hoogspanningscabine voor de Rabotsite en de ruime omgeving van woonwijken.

De beoordelingscommissie van de Open Oproep Rabot, heeft eenstemmig beslist om architectenbureau Polo Architects, Poponcini & Lootens, aan te duiden als ontwerpteam voor de eerste fase van het vervangingsbouwproject op de Rabotsite.

Procedure Open Oproep Rabot

Er werden 5 ontwerpteams genomineerd voor de eerste fase van het vervangingsbouwproject op de Rabotsite. Vier kandidaten van de vijf geselecteerden dienden anoniem hun conceptvisie in bij de Vlaams Bouwmeester. Alle kandidaten beantwoordden volgens de jury voldoende aan de opdrachtformulering, waardoor ze het statuut van laureaat en de daarbijhorende vergoeding zijn toebedeeld.

Het architectenbureau Polo Architects, Poponcini & Lootens, gaf volgens de beoordelingscommissie de beste invulling aan de oefening op basis van het strokenplan. De leden van de beoordelingscommissie zijn vertegenwoordigers van WoninGent voor de sociale woningbouw (luik 2), Stad Gent voor het stedenbouwkundig aspect (luik 1), de VMSW voor de publieke ruimte (luik 3) en Team Vlaams Bouwmeester.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here