UNIZO dringt aan op kritische lezing enquête hervorming sociale bijdragen

“De enquête over de hervorming van de sociale bijdragen vraagt om een zeer kritische analyse. Zelfstandigen willen hun sociale bijdragen op een eenvoudige en heldere manier berekend zien, zonder risico op boetes wegens te weinig betaald.” Dat benadrukt UNIZO in een reactie op een vandaag door minister Laruelle gepresenteerde enquête daarover.

Daaruit blijkt dat 71% van de ondervraagden voorstander zou zijn van het ‘N op N’ systeem. Dat komt neer op een systeem waarin de bijdragen berekend worden op de inkomsten van het jaar zelf, zeg maar op basis van een door de zelfstandige bij het begin van het jaar zelf opgestelde inkomstenraming. Nu worden die bijdragen betaald op basis van de definitieve inkomsten na 3 jaar. “Wie aan een zelfstandige vraagt om sociale bijdragen te willen betalen direct gelinkt aan wat hij dat jaar zal verdienen, krijgt vanzelfsprekend een bevestigend antwoord. Dat inkomen in de praktijk vooraf correct inschatten is evenwel vaak onmogelijk. Want de definitieve inkomsten zijn officieel pas na 3 jaar gekend. Vraag je de zelfstandige vervolgens of hij bereid is ook boetes te betalen als het inkomen verkeerd is ingeschat, dan brokkelt de steun af tot slechts 49%. Bovendien zijn de gevolgen van het N op N systeem nog niet volledig aan hem uitgelegd,” benadrukt UNIZO.

Volgens de ondernemersorganisatie voldoet dit systeem niet aan de vraag naar meer transparantie. Het systeem wordt er ook niet eenvoudiger of goedkoper op, gezien het groter risico op boetes. UNIZO formuleerde daarom zelf een voorstel. In dat voorstel kunnen zelfstandigen in goede jaren een fiscaal aftrekbare reserve aanleggen voor slechte jaren. ”We moeten de ondernemers sensibiliseren om op langere termijn te denken en, net zoals bij pensioensparen, iets op zij te zetten voor moeilijkere dagen.” Op die manier worden de negatieve gevolgen van het systeem ’N op N’ – onder meer de voortdurende herzieningen zelfs na stopzetting van de activiteit of de boetes bij foutieve inschatting – vermeden. UNIZO benadrukt dat haar voorstel tegemoet komt aan zowel de lagere als de midden en de hogere inkomens van zelfstandigen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here