Vrijwilligersbeurs in Brusselse Beursschouwburg

Op zaterdag 11 maart organiseert Het Punt vzw – Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel – opnieuw de Vrijwilligerbeurs 'Broodje gesmeerd'. Ditmaal gaat de beurs door in de Beursschouwburg, hartje Brussel, van 12u tot 18u. De Vrijwilligersbeurs heeft tot doel zoveel mogelijk vrijwilligers te laten kennis maken met de verschillende mogelijkheden van vrijwilligerswerk in Brussel. Zo kunnen actieve vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers via de talrijke standjes kennismaken met het brede aanbod vrijwilligerswerk in Brussel.

Daarnaast worden er de ganse dag gerichte informatierondes georganiseerd. Dit jaar gaat er grote aandacht naar de nieuwe wet betreffende de rechten van de vrijwilliger. In deze nieuwe wet wordt het vrijwilligerswerk gedefinieerd, een organisatienota en verzekeringsplicht aan organisaties opgelegd en de twee systemen van onkostenvergoedingen wettelijk vastgelegd. Voor werklozen en bruggepensioneerden worden er een aantal drempels weggehaald om aan vrijwilligerswerk te doen en wordt er expliciet uitgelegd dat eventuele onkostenvergoedingen geen invloed hebben op werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen voor arbeidsongeschikten en invaliden (mits toelating van de adviserende geneesheer), leeflonen, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, gewaarborgd inkomen voor bejaarden en gezinsbijslagen. Ook stelt deze wet dat alle principes en regels uit het arbeidsrecht van toepassing zijn op vrijwilligers. Tevens brengt deze wet meer duidelijkheid over de aansprakelijkheidsregeling.

De vrijwilligersbeurs het tevens genoegen u het unieke sociaal artistiek theaterproject "We'll meet again" van Altamira en de Vlaamse Steunpunten voor Vrijwilligerswerk voor te stellen. Dit theaterstuk, dat gaat over engagement, wordt gespeeld door en voor jongeren. Een erg diverse groep van jongeren uit het deeltijds onderwijs, time-out jongeren, jongeren uit de kansarmoede, jongeren met een licht mentale handicap en jongeren uit het algemeen secundair onderwijs komen er het beste van zichzelf geven. Zij hebben voor dit stuk gewerkt rond tekstmateriaal van onder meer: Tsjechow, Beckett, Gorki en Bergman en getracht deze teksten te linken met hun eigen leefervaring.

Om deze editie feestelijk af te sluiten, laat men de zevenkoppige band "Discos Dos Manos" op u los. Zij laten zich niet in een muzikaal hokje stoppen en combineren moeiteloos rock, blues, funk, ska, met af en toe een streepje blue note! Het Punt vzw wil een brug slaan tussen vrijwilligers en -organisaties door het aanbieden van interessante vormingen, publicaties, de vacaturebank www.vrijwilligerswerk.be, informatieverlening en actieve ondersteuning.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here