Terugbetaling kleine risico's via de verplichte verzekering?

Binnenkort terugbetaling kleine risico's via de verplichte verzekering aan alle zelfstandigen? De overheid heeft beslist dat startende zelfstandigen en gepensioneerden met een laag inkomen de kleine risico's vanaf 1 juli 2006 terugbetaald krijgen via de verplichte verzekering, net als loontrekkende werknemers. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn erg blij met die beslissing, maar hopen niettemin dat de harmonisering tussen loontrekkenden en zelfstandigen, zoals nu beloofd voor begin 2008, zich snel zal veralgemenen. Volgens de akkoorden van Gembloux zou die er overigens al moeten komen in juli 2006…

De grote risico's omvatten onder andere ziekenhuisopnames, terwijl de kleine risico's veelal verstrekkingen omvatten zoals raadplegingen bij een arts of tandarts. Momenteel is het zo dat loontrekkende werknemers zowel de grote als de kleine risico's terugbetaald krijgen via de aanvullende verzekering, terwijl zelfstandigen enkel verplicht verzekerd zijn voor grote risico's. Indien zij dat wensen, kunnen ze wel een vrije, aanvullende verzekering nemen om ook de kleine risico's terugbetaald te krijgen.

Er zijn dan ook drie categorieën van zelfstandigen, namelijk:

– zelfstandigen zonder vrije, aanvullende verzekering (± 20% van de 258.000 zelfstandigen bij MLOZ);
– zelfstandigen met vrije, aanvullende verzekering (72% van de zelfstandigen bij MLOZ);

– zelfstandigen die de kleine risico's terugbetaald krijgen via de verplichte verzekering (8% van de zelfstandigen MLOZ).

De overheid heeft zopas het ontwerp-KB goedgekeurd dat de kleine risico's vanaf 1 juli 2006 onderbrengt in de verplichte verzekering voor nieuwe zelfstandigen en gepensioneerden die recht hebben op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB). Startende zelfstandigen en gepensioneerden met een laag inkomen hoeven dan geen extra verzekering meer te nemen om een terugbetaling te krijgen voor raadplegingen bij een arts of tandarts, huisbezoeken van een arts, kinesitherapie, geneesmiddelen die zijn voorgeschreven buiten het kader van een ziekenhuisverblijf, etc. De maatregel beoogt zowat 32.200 personen.

In 2007 zou het voordeel worden uitgebreid naar 58.000 startende zelfstandigen en 12.700 gepensioneerden, een maatregel waaraan een prijskaartje van 31 miljoen euro vasthangt.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn daar erg blij mee. In 2003 had een MLOZ-werkgroep immers al aanbevelingen in die zin gedaan, en wel om de volgende redenen:

– coherentie tussen de algemene regeling en de regeling zelfstandigen;

– administratieve vereenvoudiging;

– billijke spreiding van de bijdragen en meer solidariteit onder de zelfstandigen.

De beslissing van de overheid richt de spotlights opnieuw op de akkoorden van Gembloux. Die omvatten immers een voorstel om de kleine risico's zo snel mogelijk onder te brengen in de verplichte verzekering… voor alle zelfstandigen.

Die transfer was initieel gepland in juli 2006, maar is inmiddels al verschoven naar 1 januari 2008 (behalve voor starters en GIB'ers). Het is immers nog niet duidelijk in welke mate de staat en de zelfstandigen zelf voor de kosten zullen opdraaien. In de wandelgangen doen uiteenlopende schattingen de ronde, variërend naargelang de bron (UNIZO, Nationale Arbeidsraad e.a.). In 2003 ging men ervan uit dat de integratie van de kleine risico's voor alle
zelfstandigen zowat 92 miljoen euro zou kosten.

Nu dat project is uitgesteld tot 2008, kunnen we alleen maar hopen dat de overheid zich de beloftes van Gembloux herinnert en zo snel mogelijk werk maakt van een volledige integratie.

België is één van de laatste landen waar zelfstandigen nog worden gediscrimineerd in vergelijking met loontrekkenden, althans wat de ziekteverzekering betreft. Die disciminatie houdt echter geen steek, aangezien zelfstandigen tijdens de volledige duur van hun loopbaan meer beroepsrisico's nemen dan loontrekkenden.

Meer info: www.mloz.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here