Containertrafiek in binnenvaart kent explosieve groei

Volgens de cijfers die Promotie Binnenvaart Vlaanderen ons vandaag verstrekt verankert de binnenvaart zich steeds sterker in de Vlaamse economie. Zo is er een toename van 13 procent meer 20 voet containers binnen Vlaanderen dan in 2004 en stijgt het aantal ladingen en lossingen langs de Vlaamse waterwegen. De binnenvaart in de Vlaamse havens steeg voor het eerst boven de 100 miljoen ton. De cijfers tonen aan dat het beleid van de Vlaamse regering ten gunste van de binnenvaart vruchten afwerpt en dat het vervoer van containers per binnenschip de ondernemers een direct economisch voordeel oplevert.

Ook binnen de zeehavens blijft de overslag van containers naar de binnenvaart stijgen. In de vier Vlaamse zeehavens samen zijn er in 2005 ongeveer 2.650.000 containers naar de binnenvaart overgeslagen. Meer dan 95% van die overslag werd in Antwerpen gerealiseerd waar de groei van de containerbinnenvaart gelijke tred hield met de groei van de maritieme containeroverslag (+ 9 %). In 2005 werd in de vier Vlaamse zeehavens 101,7 miljoen ton vracht vervoerd per binnenschip. Zowel in Gent als in Antwerpen heeft de binnenvaart in 2005 in zeer belangrijke mate bijgedragen tot de totale vervoersprestatie in de haven.

De binnenvaart in de Antwerpse haven steeg in 2005 nog met 2,9 procent. In Gent daalde het vervoer per binnenschip met 16,5 miljoen ton (- 2,4 %) maar dat is te wijten aan de daling van het maritiem goederenvervoer naar Gent, dat daalde met 11 procent. In Zeebrugge steeg het binnenvaartvervoer tot 747.200 ton. Toch vertegenwoordigt de binnenvaart hier slechts 2% tegenover de maritieme overslag in deze haven. Het Vlaams gewest hoopt om met het project voor de estuaire ontsluiting van deze haven naar de binnenvaart toe gevoelig te doen stijgen.

Verleden jaar werden op de Vlaamse binnenwateren 4,55 miljard tonkilometer gerealiseerd, een achteruitgang met 3% tegenover 2004. Een tonkilometer is het vervoer van één ton over een afstand van één km. Deze achteruitgang is te verklaren door de afbouw van de staalnijverheid in het Luikse. Toch moet de beperkte achteruitgang in perspectief worden gezien. Deze dip volgt op tien opeenvolgende jaren van trafiekgroei. Uiteindelijk vervoert de binnenvaart in Vlaanderen 57 procent meer goederen dan in 1995. Maar nog belangrijker is dat zowel ladingen als lossingen langs de Vlaamse binnenwateren blijven stijgen.

Van de 119 aangevraagde kaaimuren voor de bouw van laad- en losinstallaties, in een Publiek Privaat Samenwerkingsproject van het Vlaams gewest, zijn er ondertussen al 50 in bedrijf. Hier heeft de binnenvaart een vaste plaats veroverd in de logistieke organisatie van de bedrijven. Bemoedigend is ook dat de ladingen veel sterker stijgen dan de lossingen, een teken dat de binnenvaart ook steeds meer wordt ingezet voor de afvoer van de producten. In totaal werden er 37,5 miljoen ton goederen geladen of gelost langs de Vlaamse Binnenvaartwegen, een stijging van 28,5% sinds het opstarten van het kaaimurenprogramma.
GVP.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here