Burgemeesters zijn goed betaald.

Aalst (redactie/mas) Neem nu de burgemeester van Aalst. Zij heeft recht op een bruto loon van 9855 euro per maand. De buurgemeenten Lede, Erpe-Mere en Haaltert, daar krijgen de burgemeesters 5185 euro bruto per maand. Voor een schepen is dat 70% van de burgemeester. Aalst is voor de tweede maal in haar geschiedenis over de grens van 80.000 inwoners gesprongen. En haar verkozenen legt het geen windeieren. In tegendeel.

Er zijn looncategorieën voorzien volgens de inwoners van de gemeenten. En is 80.000 nu net geen grens? Niet enkel de lonen stijgen, ook het aantal gemeenteraadsleden gaat omhoog. Van 41 naar 43. Niet dat er geen plaats is in het Aalsterse belfort. Toen schepen Jan de Neve de huidige raadzaal ontwierp, kort na de fusie, had Aalst ook al even 43 raadsleden. De stadsbesturen zagen toen veel Aalstenaars ‘vluchten’ naar meer rustige randgemeenten, en misschien ook wel goedkopere. Er moet dus niet verbouwd worden.

Als we even rondkijken dan is het loon van een burgemeester in België gemiddeld hoger dan in andere Europese landen. Maar, er komt nog bij en er gaat nog af. Politieke partijen vragen aan hun mandatarissen heel vaak een ‘afdracht’. Dat schommelt rond de 7 à 10% op het bruto-inkomen.Toch niet niks… maar vaak is dat een soort spaarpot die de politieke partijen aanleggen om de gemeenschappelijke kosten van de campagnes te betalen. In Aalst ruimt 70.000 euro per partij gemeenschappelijk en nog eens goed 4000 euro per kandidaat er bovenop.

Daarnaast krijgt een burgemeester, zeker in de grotere steden, nog kilometervergoeding voor verplaatsingen, die in de gemeenteraad officieel worden vastgelegd. Maar ook een door de stad betaald gsm-abonnement behoren tot de mogelijkheden. Sommigen kunnen hun thuisbureau inbrengen als onkosten bij de belastingen…

Wel klussen veel burgemeesters en schepenen en zeker raadsleden nog bij via betaalde mandaten in allerhande lokale intercommunales en nutsbedrijven. Of hebben een nevenjob als advocaat, ministerieel medewerker op een kabinet, geven nog enkele uren les in het onderwijs,… Honger zullen ze niet lijden, maar een politicus die veel buiten loopt, doet ook veel geld op. Trakteren kost nu eenmaal veel geld. Om nog niet om over de Vlaamse specialiteit van eetfestijnen te spreken, wat onze noorderburen als weekendbezigheid helemaal niet kennen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here