Vogelgriep in België, mijn gezondheid, wat dan ?

Wat houdt de ophokregeling in? Vanaf 1 maart moet in heel België alle pluimvee, zowel professioneel gehouden pluimvee als dat van particulieren, afgeschermd zijn van de in het wild levende vogels. Bij het ophokken kunnen de dieren nog steeds buiten gehouden of gelaten worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig met gaas of netten is afgesloten. Ook het voederen van pluimvee en andere vogels moet binnen of afgeschermd gebeuren.

We raden iedereen aan om zich nu reeds voor te bereiden op deze maatregelen. Vergeet niet dat je verantwoordelijk bent voor de goede zorg van uw dieren. Laat ze niet in de steek ! Wat moet ik doen met zieke of dode vogels ?

Bij uw eigen pluimvee : één adres: uw dierenarts! Vergeet niet, dieren kunnen nu eenmaal ziek worden of sterven. Stelt u toch vast dat uw dieren ziek worden of sterven om een onbekende reden, dan roept u er best uw dierenarts bij. Deze zal, wanneer er tekenen zijn die wijzen in de richting van vogelgriep de bevoegde diensten van het Federaal Voedselagentschap verwittigen.

Vogels in de vrije natuur : als u in de vrije natuur wandelt en op een plaats een aantal dode vogels vindt kan u de vondst melden aan het in/ uenza callcenter op het gratis nummer 0800 99 777. Daar zal men u verder helpen. Wij vragen u het vinden van dode vogels alleen te melden als die werden gevonden op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip én deel uitmaken van dezelfde soort of familie, en als het ten minste om de volgende aantallen gaat: 1 zwaan, 20 meeuwen, zeemeeuwen of spreeuwen, of 5 dieren van een andere soort aangegeven op de website www.influenza.be (bijvoorbeeld eenden).

Zieke of gekwetste vogels kunnen gemeld worden aan vogelopvangcentra die weten wat ze in deze gevallen moeten doen. Zonder analyse is niet zomaar te zien of een vogel het virus draagt.

Wat met mijn eigen gezondheid?

Als er in ons land vogelgriep wordt vastgesteld, vermijd dan zoveel mogelijk contact met vogels. Was steeds uw handen nadat u uw dieren heeft gevoed en raak geen dode vogels aan. Het is belangrijk dat u zeer nauwgezet de afschermregeling opvolgt omdat u zo het risico verkleint dat uw pluimvee besmet raakt met het vogelgriepvirus. De kans dat u zelf besmet zou raken met het vogelgriepvirus is zeer klein omdat besmettingen tot nu toe enkel werden vastgesteld bij mensen die in zeer nauw contact leefden met hun vogels.

Hoe veilig is ons voedsel?

Levensmiddelen die zich op onze markt bevinden zijn afkomstig van dieren die geen ziektetekens vertonen. Dieren worden vóór en na het slachten gekeurd. De hygiënemaatregelen die steeds toegepast moeten worden tijdens het bereiden van maaltijden blijven ook nu geldig: handen wassen, keukengerei grondig reinigen, vlees koel bewaren en voor gebruik goed doorbakken.

Waar vind ik de juiste informatie?

Het interministerieel commissariaat Influenza heeft een informatiefolder opgesteld om de bevolking in te lichten over de maatregelen die de overheid zal tre9 en om de gevolgen van vogelgriep voor de dierenpopulatie en de mensen zelf zoveel mogelijk te beperken. Deze folder is in digitale versie reeds beschikbaar op de website www.influenza.be. Ze zal zo snel mogelijk ook in gedrukte versie beschikbaar zijn in de postkantoren en gemeentehuizen. Als u meer wil weten kunt u terecht op de website www.influenza.be of bellen naar het gratis nummer 0800 99 777.

[img]www.belg.be/ws/i_nieuws/hokfg.jpg[/img]

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here