Nuon distantieert zich van ontoelaatbare praktijken

Als reactie op het parlementaire debat tussen het sp.a-kamerlid Magda De Meyer en minister Freya Van den Bossche met betrekking tot de verkoopspraktijken van energiebedrijven, distantieert Nuon zich uitdrukkelijk van de door de politici opgeworpen verkoopspraktijken. Het spreekt voor zich dat Nuon als grootste en meest zichtbare nieuwe energieleverancier geen enkel belang heeft bij eventueel ontoelaatbare verkoopspraktijken. Integendeel, zij kan hiervan enkel zelf het grootste slachtoffer zijn.

Nuon gebruikt een aantal externe, onafhankelijke verkoopskanalen die zeer duidelijke en ethische instructies moeten naleven.

Bovendien heeft Nuon een controlemechanisme uitgebouwd dat veel verder gaat dan hetgeen in de deontologische code van minister Freya Van den Bossche wordt opgelegd.

Nuon is zoals voorheen vragende partij om elk dossier dat te maken heeft met wanpraktijken volledig uit te klaren en zal, zoals in het verleden haar volle steun verlenen aan elke actie tot naleving van de gedragscode voor energieleveranciers. Aldus Nuon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here