Gent, stad van willen en kunnen.

Gent (redactie/mas)  Eén van de grootste uitdagingen waar Gent voor staat, is het grote tekort aan kwalitatieve en betaalbare woningen. Open Vld pleit voor een mix van acties die de spanningen op de woningmarkt moeten verminderen en die inspelen op de behoefte van diverse bewonersgroepen zoals jongeren, gezinnen, alleenstaanden en senioren.

“Kwaliteitsvol wonen is een basisrecht. Inzetten op betaalbare woningen is voor Open Vld Gent van prioritair belang, aldus Eerste schepen Mathias De Clercq (lijsttrekker).

Wonen is anno 2012 te duur geworden. Zowel huurders als kopers zien alsmaar grotere bedragen verdwijnen onder de vorm van huur of afbetalingen. Mensen met een laag inkomen komen in huurwoningen van lage kwaliteit terecht. Maar ook jonge één- of tweeverdieners die wél over een deftig inkomen beschikken, krijgen het alsmaar moeilijker.

In Vlaanderen is de prijs van bouwgrond de voorbije 20 jaar met 500% toegenomen. Een falend woonbeleid heeft een belangrijke negatieve impact op de leefbaarheid van de centrumsteden. Er is een stadsvlucht van jonge middenklassers, die ervoor zorgt dat minder wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en renovaties in de stad, wat het probleem nog vergroot.

Stephanie D’Hose (Voorzitter Jong Vld Gent, plaats 4): “De oplossingen zijn niet eenduidig, maar mits een efficiënt woonbeleid op stadsregioniveau en met de medewerking van Vlaanderen, kunnen we het tij keren. Binnen het vergunningsbeleid moet er meer oog zijn voor intelligente hoogbouw, wonen boven winkels, het verbouwen van leegstaande kantoren tot woningen, thuishuizen, co-housing en andere innovatieve woonvormen.”

Voor stadsontwikkelingsprojecten en grote bouwprojecten moet het principe van levensloopbestendig wonen afdwingbaar gemaakt worden, waardoor er meer aangepaste woningen komen voor senioren. Aanpasbaar wonen is immers één van de belangrijkste duurzame oplossingen om tegemoet te komen aan de noden van huidige en toekomstige senioren, maar ook van gehandicapten en van jonge gezinnen met kinderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here