Bouw ecologische loods van Natuurpunt in Gentbrugge gestart

Gent, 29 september 2012 – Natuurpunt en Natuur- & Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw zijn, met de steun van de Stad Gent en de vzw Dienst Alternatieve Sancties vandaag gestart met de bouw van een energiezuinige loods in Gentbrugge. De nieuwe klimaatloods wordt gebouwd aan de rand van het natuurgebied de Gentbrugse Meersen. In het project worden ecologische bouwtechnieken, natuurontwikkeling en sociale economie gekoppeld.

Vanuit de klimaatloods zullen de terreinploegen en vrijwilligers van Natuurpunt de omliggende natuurgebieden beheren. In de terreinploegen krijgen mensen die in het reguliere circuit moeilijk aan een job geraken nieuwe kansen. Dankzij de samenwerking met de vzw Dienst Alternatieve Sancties zullen mensen die veroordeeld werden voor lichte misdrijven hun straf volbrengen door mee te werken aan de natuur.

“Met de loods brengt Natuurpunt ecologische industriebouw en sociale tewerkstelling onder één dak,” zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt. “We zorgen voor meer natuur en voor meer tewerkstelling voor mensen die opnieuw willen integreren in de maatschappij.”

De loods wordt de uitvalsbasis voor de professionele terreinploegen van Gent en Wachtebeke, en van de vrijwilligers van Natuurpunt Gent, de grootste afdeling van de Natuurpunt. In de toekomst gaan er ook opleidingen over beheer en behoud van natuur door voor bezoekers, scholen, vrijwilligers en personeel van Natuurpunt.

Sociale tewerkstelling bij Natuur- & Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw
Voor het beheer van haar natuurgebieden rekent Natuurpunt op duizenden vrijwilligers, ondersteund door ruim 250 professionele terreinarbeiders. Het grootste deel daarvan werkt bij Natuur- & Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw, een sociaal bedrijf dat mensen opleidt tot natuurarbeider.

“In onze kenniseconomie vallen veel mensen uit de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste diploma’s op zak hebben of omdat ze moeite hebben met het ritme dat de maatschappij hen oplegt,” zegt Steenwegen. “Hier kunnen zij opnieuw de draad oppikken en werkervaring opdoen. Het werk is voor veel natuurarbeiders een springplank naar een gewone job.”

De terreinploegen en beheerteams van Natuurpunt verzetten bergen natuurbeheerwerk wat resulteert in meer biodiversiteit, in meer kleuren en geuren in ons landschap. Winter en zomer, in zonneschijn of regen, alle dagen geven onze arbeiders het beste van zichzelf. Uit respect voor die inzet investeert Natuurpunt graag in een degelijke werkplek en thuisbasis. Trouw aan onze missie kiezen we voor een duurzaam en klimaatneutraal concept.

Gespecialiseerd natuurbeheermateriaal
Om de groeiende oppervlakte natuur efficiënt te kunnen beheren en om het werk fysiek realistisch te maken voor de ploegen en vrijwilligers, investeren we bewust in steeds meer gespecialiseerde beheermachines. Om die machines veilig en duurzaam te kunnen gebruiken voorzien we uiteraard steeds in degelijke opleidingen voor de gebruikers. Goed opgeleide arbeiders binnen het sociaal bedrijf hebben op hun beurt weer meer kansen om door te stromen naar het reguliere arbeidscircuit, en dat blijft uiteindelijk één van de belangrijke objectieven.

Een goede opslagplaats voor dit materieel en een degelijk onderhoudsatelier kan de levensduur van de, dikwijls erg dure machines, aanzienlijk verlengen. In onze loods in Gentbrugge zal een belangrijk deel van dit machinepark zijn thuisbasis vinden.

Bio-ecologische prefab
Al van bij de planningsfase van de nieuwe loods werd resoluut voor een duurzaam en ecologisch concept gekozen. De ontwerpers, ECO Archidtecten uit Hasselt, die met Natuurpunt ook al de klimaatneutrale loods in Ekeren (Antwerpen-Noord) hebben gerealiseerd, hebben ruime ervaring in duurzaam bouwen en tekenden een loods waar een minimum aan externe energie nodig is. Er wordt gekozen voor ecologisch verantwoorde materialen met een zo laag mogelijke klimaatimpact. In plaats van een klassieke metalen constructie wordt de loods daarom opgebouwd uit massiefhouten prefab-elementen van bio-ecologische materialen. Voor de houtskeletbouw worden duurzaam geproduceerde houtsoorten gebruikt.

Verwarming met zon en hout uit eigen natuurgebieden
De verwarming van de loods gebeurt met hout afkomstig uit de natuurgebieden van Natuurpunt. De broeikasgassen die tijdens de verbranding vrijkomen, worden door de bomen in de natuurgebieden tijdens hun groei weer opgenomen. Zo is de cyclus gesloten. Het opstoken van het hout gebeurt in een vergassingsketel aan 1200°C. Dat zorgt voor een hoog rendement, en een beperkte uitstoot van rook. Voor de productie van het sanitaire warm water kiezen we voor een ruime zonneboiler. Als er niet voldoende zon is, zorgt de vergassingsketel voor de naverwarming.

Hergebruik van regenwater
De loods heeft een oppervlakte van circa 1200 vierkante meter. Om zoveel mogelijk regenwater op te vangen voor hergebruik, zijn twee grote ondergrondse citernes van ruim 20.000 liter elk voorzien. Het regenwater wordt gebruikt voor het sanitair en voor het afspuiten van de tractoren, hakselaars en andere machines. Aan de afspuitplaats voor de voertuigen is er een zand- en vetvang die moet voorkomen dat de aarde en de olie van voertuigen in de riolering terechtkomt.

Doorgedreven isolatie met vlokken gerecycleerd papier
De loods wordt gebouwd in deelvolumes in functie van de warmtebehoefte.
In de ateliers, de burelen, de vergaderzaal en de sanitaire ruimtes is een hogere warmtevraag. Die ruimtes worden bijzonder goed geïsoleerd. De garage, waar niet permanent gewerkt wordt, krijgt enkel een winddichte schil en voor de opslag van de machines volstaat een afdak. Voor de isolatie kiezen we voor een mantel van cellulosevlokken uit gerecycleerd papier tussen bouwpapier en watervaste celit-platen. De isolatie draagt in winter en zomer bij tot een comfortabel binnenklimaat met een minimum aan bijkomende verwarming. Bij de plaatsing van de isolatie wordt erg veel aandacht besteed aan luchtdichtheid. In het geïsoleerde gedeelte zorgt een getrapt ventilatiesysteem voor een gezond binnenklimaat met een minimum aan warmteverliezen.

Oriëntatie van het gebouw voor meer zonne-energie
Bij de inplanting van het gebouw op de site wordt rekening gehouden met de oriëntering met het oog op de plaatsing van zonnepanelen op de zuid- of zuidwestzijde van het dak van het gebouw, om te komen tot een zo groot mogelijk rendement. De klassieke dakopbouw wordt vervangen door zelfdragende fotovoltaïsche zonnepanelen. Dat is een nieuwe kosten- en materiaalbesparende techniek bij dakconstructies met integratie van zonnepanelen. De loods werd zodanig ontworpen dat een maximum aan daglicht in het atelier en de werkruimtes binnenvalt. Automatisch aan- en uitschakelen van de verlichting via bewegingssensoren en meting van lichtintensiteit, gecombineerd met laagenergielampen en lichtrichtende armaturen, moeten het energieverbruik voor de verlichting tot een minimum beperken.

Natuurpunt

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 400 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers. Natuurpunt beheert 500 natuurgebieden met een oppervlakte van 19.000 ha.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here