Dode zwaan gevonden te Lommel

Dode zwaan gevonden te Lommel: de eerste uitgevoerde analyses op het vlak van de vogelgriep zijn negatief. Een dode gedomesticeerde zwaan werd dit weekeinde gevonden in de gemeente Lommel (provincie Limburg). De dode zwaan werd onder de hoede genomen van de provinciale diensten van het Voedselagentschap en naar het CODA gebracht voor verder onderzoek. De eerste resultaten, medegedeeld door het CODA, van het op het dier uitgevoerd onderzoek bevestigen dat het niet om vogelgriep gaat.

Wel wordt er op gewezen dat de dood van dit dier geen echte verdenking was in de strikte zin van de procedure. het betrof immers een (gedomesticeerde) knobbelzwaan van dewelke de dood geen betekenis heeft op het vlak van de epidemiologie.

Ter herinnering: de te volgen richtlijnen met betrekking tot de vondst van dode vogels zijn de volgende:

De dode vogels dienen te behoren tot welbepaalde in het wild levende vogelsoorten (voornamelijk watervogels) en hun aantal dient ten minste het volgende te zijn:

– voor zwanen (uitgezonderd knobbelzwanen): 1 dier;
– voor meeuwen, zeemeeuwen en spreeuwen: 20 dieren;
– voor andere soorten (vb. eenden): 5 dieren.

Bovendien dienen ze tegelijk te beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

– gevonden zijn op dezelfde plaats;
– gevonden zijn op hetzelfde tijdstip;
– deel uitmaken van dezelfde soort of familie.

Om een dergelijke vondst te melden neemt u contact op met het influenza call center (0800 / 99 777).

Als u dode vogels aantreft, minder dan het aantal dat hierboven wordt opgegeven, dan kan u contact opnemen met de politiediensten of de opruimingsdienst van uw gemeente om de dode dieren te laten opruimen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here