SP.A wil zekerheid bieden aan Aalsterse jeugdverenigingen.

Aalst (redactie/mas) Nu de oudste scoutsgroep van de stad en de regio Sint Kristoffel niet zeker is of ze nog langer een dak boven het hoofd zullen hebben, reageert sp.a Aalst bij monde van raadslid Sam Van de Putte. “Sp.a Aalst wil mee zorgen voor zekerheid van jeugdruimte door te onderhandelen met de huidige eigenaars  van jeugdlokalen om zekere en duurzame contracten te verwerven.  Ik wil ook dat de stad extra inspanningen doet om zelf gebouwen te verwerven waarin jeugdverenigingen een plaats kunnen vinden.”

“Bij de start van hun werkingsjaar bevroeg ik de koepels van de Chiro, Scouts en KSA-KSJ-VKSJ naar de staat van hun lokalen” zegt Sam. “Uit de bevraging blijkt dat er vaak meer gevraagd wordt dan de draagkracht van een jeugdvereniging aankan. Vaak omdat de eigenaar hiertoe genoodzaakt is of anders zelf in financiële problemen komt. Een financiële tussenkomst van de stad kan voor zowel gebruiker als eigenaar oplossingen bieden. Maar,  dit alles moet ondersteund worden door het juiste contract zodat het geen vrijblijvende investering vanuit de stad wordt” vertelt Van de Putte.

De Aalsterse KSA-groepen blijven momenteel redelijk gespaard van perikelen rond hun lokalen.

Bij de Chiro zitten vier groepen in moeilijkere papieren. De lokalen van Chiro Maeva en Chiro Sjaloom zijn aan een stevige opknapbeurt toe, er zit bijvoorbeeld schimmel op de muur en de verwarming is moeilijk te bedienen. Daarnaast is spelen op een koer vol met wagens niet steeds evident. Overleg met de parochie en de stad als derde partner dringt zich op.

Chiro Gentiaan vernieuwde onlangs haar contract met de parochie en betaalt nu mee in het verbruik.

Chiro Atrejoe beschikt over een lokaal maar betaalt hiervoor te veel. Waarschijnlijk zullen zij dit financieel slechts een aantal jaar kunnen dragen. Hierin worden zij ondersteund door het verbond, gewest en op nationaal niveau. Zij geven dit ook aan bij de parochie maar er is weinig ruimte voor een constructief gesprek. Uitwijken naar een ander lokaal is moeilijk omwille van de specifieke doelgroep van maatschappelijk kwetsbare kinderen waarmee ze werken. Voorlopig kunnen ze nog even verder. De scouts die voorheen ook in de Sint-Goedelestraat vertoefde, heeft echter nog geen plaats gevonden.

“Het probleem dat zich in deze situaties manifesteert is dat de Chirogroepen nauwelijks contact vinden bij de parochie als de parochieraad om samen constructief het gesprek op te starten. Er worden enkele minieme herstelwerken gedaan maar nooit in samenspraak met de Chirogroepen. Vaak wordt er per ongeluk iets vernield of blijft er een hoop vuilnis achter. Daarnaast wordt er allerlei zaken toegeschreven aan de groepen maar vaak ligt de oorzaak bij het openbaar karakter van het terrein dan bij de groep zelf” zegt Van de Putte. Sam vindt dat er dringend nood is aan een overleg tussen de jeugdbewegingen en de parochies. “Omdat ze te weinig toegang vinden bij de parochie kan de stad als derde partner een belangrijke rol spelen. Enkel via stevige gesprekken tussen alle betrokken partijen kunnen er goede contracten worden afgesloten.”

Binnen de stad zijn er ook scouts en gidsengroepen die in nauwe schoentjes zitten in verband met hun lokalen.

De meisjesgidsen van Sint Goedele zijn al een tijd op zoek naar een nieuw onderkomen, nadat de eigenaar van hun lokaal het contract niet meer wilde verlengen wegens uitbreiding van de kinderopvang. Met de hulp van de jeugddienst is er gezocht naar een alternatief, maar de kostprijs was blijkt te hoog om daar te blijven.

Ook de Akabe van Aalst betaalt momenteel een huurprijs waarvan de nationale scoutskoepel achterover valt. Zelf klagen ze hier niet over, hoewel ze naast de huurprijs ook nog de nutsvoorzieningen moeten betalen.

Scouting Vlaanderen Sint Kristoffel hoort al een hele tijd geruchten de ronde gaan over het platgooien van hun lokalen bij de Capucijnenschool om plaats te maken voor een refter en een sportzaal. De school diende hiervoor een aanvraag tot bouwvergunning in. Zij vieren hun 80e verjaardag in mineur en weten dus niet zeker hoe lang ze nog kunnen blijven.

En ook de scouts Sint Joris aan de Sint-Annaparochie voelt het heet worden onder z’n voeten. De Aalsterse jeugdbewegingen met een lokalenproblematiek torsen een grote financiële last of vangen geruchten op waar ze de vinger niet op kunnen leggen. De gebouwen van waaruit ze hun werking ontplooien zijn zowel eigendom van de parochies als van particuliere eigenaars.

De jeugdbewegingen geven wel aan dat ze met de jeugddienst goed kunnen samenwerken. Sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte wil dat het volgende stadsbestuur zekerheid biedt door als derde partij zeker contracten te onderhandelen met de eigenaars en de jeugdbewegingen, door tussen te komen in de huurgelden wanneer ere en duurzaam contract is en door zelf lokalen te verwerven of noodlokalen te voorzien.

Er is dringend werk aan de winkel voor de volgende schepen van jeugd in Aalst. Zoveel is zeker. Het zijn vooral de jeugdbewegingen die in lokalen zitten van parochies en privé die het moeilijk hebben. De college-KSA’s worden voorlopig gespaard. Parochies en jeugdbewegingen zijn niet altijd de beste vrienden geweest in Aalst. Tijd voor reflectie dringt zich op. Ook de rijkelijk gesubsidieerde kerkgemeenschappen, dienen hier hun verantwoordelijkheid te nemen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here