Gent is laureaat Harmonisch Park- en Groenbeheer

Met de Westerspoorweg, de pleinen rond Dracuna en het toekomstige FNO park beschikt de Gentse Bloemekenswijk over relatief veel publiek groen: 86.000 m2. Verder zijn er nog eilanden van groen zoals de tuin van het Guislaininstituut, tussen de bedrijventerreinen en de Westerbegraafplaats. Toch is dit niet voldoende, de aanleg van het 1.9 ha grote FNO park is een eerste stap in de goede richting.

De Groendienst werd met haar ontwerp voor het FNO park laureaat Harmonisch Park- en Groenbeheer. Het was minister Kris Peeters die de resultaten bekend maakte. Aan deze selectie hangt een subsidiëring vast van 150.000 euro voor de aanleg van het nieuwe park. De Groendienst mag terecht trots zijn want het is de vijfde keer op rij dat Gent in de prijzen valt. Vorig jaar werd het project Sint-Baafskouter geselecteerd, in 2003 het GroeneValleipark, in 2003 de Gentbrugse Scheldemeander en in 2001 het buurtpark Lucas De Heerestraat.

De aanleg van het park start binnenkort maar eerst moet de nieuwe brandweerkazerne afgewerkt worden. Het wordt een wijkpark voor de Bloemekenswijk en Rabotwijk. Vertrekkende van bestaande gegevens zoals een moeraszone, een oude parktuin en een boomgaard wordt het FNO park ontwikkeld in verschillende sferen en compartimenten. Vooral de kwelzone met opborrelend grondwater bied perspectieven voor de aanleg van een moerastuin. Op bepaalde plaatsen zal er intensief gerecreëerd worden en wat verder kan men weer rustig genieten. Na een eerste fase zal men kijken hoe men verschillende plekken kan gebruiken. Zo kan men later verder ingrijpen of bijkomende infrastructuur plaatsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here