Guy Verhofstadt: er is nood aan een Europese bankentoezichthouder

één Europese bankentoezichthouder essentieel om directe bankherkapitalisaties mogelijk te maken

Vandaag kwam de Europese Commissie met haar langverwacht voorstel voor de oprichting van een Europese Bankenunie. Reeds in september 2009 diende de Commissie voorstellen in ter oprichting van het Europees Systeem van Financiële Toezichthouders bestaande uit drie Europese autoriteiten. Sindsdien pleit de ALDE-groep voor een meer doortastende aanpak door het samenvoegen tot één Europese financiële toezichthouder die onafhankelijk van de ECB zou functioneren, alsook door de creatie van een gezamenlijke Europese depositogarantie.

ALDE-leider Guy Verhofstadt omschreef vandaag het nieuwe initiatief van de Commissie als een onmisbare bouwsteen voor een structurele aanpak van de eurocrisis. Toch had hij forse kritiek op het feit dat volgens het Commissievoorstel de Raad met unanimiteit kan beslissingen nemen inzake de Bankenunie. Op die manier wordt het Parlement opnieuw buitenspel gezet en haar rol als co-wetgever ontnomen inzake toezicht. Hij stelde “dat het moeilijk te begrijpen is dat het bankenunievoorstel gebaseerd is op de intergouvernementele beslissingsmethode. Op die manier maakt men plannen voor een pan-Europees toezichtsysteem met één arm op de rug gebonden.”

Voorts stelde Verhofstadt: “We hebben nood aan een Europese bankentoezichthouder als we een akkoord willen maken met de lidstaten om de herkapitalisatie van banken toe te staan middels het Europees Stabiliteitsmechanisme. Het voorstel doet echter ook vragen rijzen. Zo kunnen er mogelijke belangenconflicten ontstaan, bijvoorbeeld tussen de rol van de ECB als garant van de prijsstabiliteit en die als toezichthouder, tussen de ECB en de Europese Bankenautoriteit en tot slot tussen het toezicht over banken die al dan niet uit de Eurozone afkomstig zijn.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here