Fietspaden… Kokerij en Klaarhaagstraat te Meldert

Gisteren besliste het college van burgemeester en schepenen om toch niet over te gaan tot de aanleg van fietspaden over de volledige lengte van Kokerij en Klaarhaagstraat te Meldert. Schepen Iwein De Koninck had dit aan college en gemeenteraad voorgelegd en ook uit een rondvraag uitgevoerd door en bij de bewoners van deze straten bleek duidelijk dat dit als noodzakelijk wordt ervaren voor de veiligheid en het comfort van de fietsers.

In de Klaarhaagstraat zijn op verschillende plaatsen reeds fietssuggestiestroken in betonklinkers aangebracht op de rijweg. Het voorstel om deze door te trekken over de volledige lengte van de Kokerij en de Klaarhaag komt fietsers maar ook de automobilisten en de omwonenden ten goede aangezien er zo een bijkomende buffering komt tussen de kasseien en de huizen.

Dit voorstel werd eerst besproken op de commissie mobiliteit waar het op bijval kon rekenen bij een aantal gemeenteraadsleden, en werd vervolgens doorverwezen naar de commissie openbare werken.

Op deze commissie werd het voorstel echter slechts zeer oppervlakkig besproken. De enquête onder de bewoners werd zelfs niet ter kennis gegeven aan de gemeenteraadsleden. Enkel een alternatief werd besproken om wat oplapwerk aan het wegdek te doen en via de Walburgaweg die parallel loopt, een fietspad te voorzien.

“Maar dit beantwoordt niet aan de vraag die het resultaat is van de enquête en biedt geen oplossing voor de omwonenden van de kasseistraten. Daarenboven zullen voor de aanleg van een parallel fietspad onteigeningen noodzakelijk zijn en zal het totale kostenplaatje ook hoger zijn dan in mijn voorstel”.

Ik vind het jammer dat voor deze omslachtige oplossing gekozen heeft, terwijl de oplossing veel eenvoudiger en sneller kan”. Schepen De Koninck en zijn CD&V-collega’s stemden dan ook tegen deze oplossing, die er geen is.

Bron: Hadewich Raes

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here