De inspanningen zijn geleverd, het doel is bereikt, de tijd is rijp voor nieuwe uitdagingen …

Na 12 succesvolle edities van de “Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen”, mogen we stellen dat Tes van oèrre zeggen Welle en bij uitbreiding Denderleeuw nationaal, ja zelfs internationaal op de kaart heeft gezet. Weer of geen weer. Al die tijd hebben de vele vrijwilligers zich mateloos ingezet om dit evenement uit te bouwen en in goede banen te leiden.

Vandaag stellen we echter vast dat het voor ons zijn hoogtepunt bereikt heeft. De organisatie van dit ééndagsevenement heeft zijn limieten bereikt. Onze vzw telt amper 13 werkende leden. Tel daar nog een handvol vaste medewerkers en sympathisanten bij en we zijn rond. Het organiseren van een dergelijke groots event kan niet langer beschouwd worden als een hobby.
Daarom hebben wij als vriendenkring besloten om een punt te zetten achter 12 jaar Rommelmarkt.

Wie ze wil hebben, we doen ze voor een spotprijsje van de hand. 😉 Afbieden is toegestaan.

TIJD VOOR IETS ANDERS …

Wij blijven echter niet bij de pakken zitten. Tijdens onze evaluatievergadering vlogen de nieuwe ideeën al in het rond. U hoort vast en zeker nog van ons. Typisch Tes van oèrre zeggen.

Tijdens de 24 Uren van Welle zullen we uitpakken met het kLEINSTE cAFÉ van Vlaanderen. Om ons 15 jarig bestaan in de verf te zetten hebben we eind september nog een verrassing in petto. En op kermismaandag 8 oktober 2012 is er opnieuw Welle op Zwier.

Wij hopen van harte jullie op één van de volgende organisaties te mogen verwelkomen. Onze doelstelling is nog altijd om de onderlinge sociale contacten te bevorderen bij Wellenaars. Wij zijn ervan overtuigd dat we er ook in de toekomst zullen in slagen om leuke evenementen op poten te zetten.

Een welgemeende dank aan iedereen die door de jaren heen, zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen en het succes van de “Grootste Garageverkoop & Rommelmarkt van Vlaanderen”. En niet in het minst aan onze sponsors en alle Wellenaars voor jullie massale deelname.

Namens alle leden,
Erik Duwé, voorzitter
vzw Tes van oèrre zeggen