OPEN VLD AALST WIL EEN ‘SAMENLEVINGSCOACH’

De Aalsterse liberalen maken dit jaar 42 jaar onafgebroken deel uit van de OCMW-meerderheid in de Ajuinenstad. Met 12 jaar de OCMW-voorzitter in hun midden. De OCMW-fractie onder leiding van Michel De Gols onderstreept tijdens een evaluatiemoment dat de liberalen in Aalst steeds een beleid van sociaal-liberalisme hebben gevoerd.  “We willen elke persoon, elke inwoner een menswaardig bestaan verzekeren. Het is niet alleen een nobele, maar ook een erg veelzijdige opdracht. Armoede is immers veel meer dan alleen een gebrek aan financiële middelen. Het hangt samen met allerlei vormen van uitsluiting, op verschillende levensdomeinen.”

De Open VLD-ploeg onderlijnt graag dat ze als bestuurspartij het sociaal-liberalisme een gezicht heeft kunnen geven. Geen blinde geschenkenpolitiek, maar een sociaal beleid waarbij de burger gestimuleerd wordt zijn eigen verantwoordelijkheid op rte nemen.  “We streven naar zelfredzaamheid” aldus Michel De Gols, die constateert dat er in het OCMW, in tegenstelling tot het stadsbestuur, een goede samenwerking is met de huidige bestuursploeg van Open VLD-SP.A_CD&V. “OCMW-voorzitter Patrick De Smedt is een teamplayer en houdt zo goed als dagelijks contact met zijn coalitiepartners.”

SAMENLEVINGSCOACH

Aalst heeft 44 Lokale Opvang Initiatieven. LOI’s in vakjargon. Dit is de verplichte opvang van in procedure verkerende vluchtelingen. Open VLD pleit om dringend een samenlevingscoach aan te stellen om deze vluchtelingen te begeleiden. “We hebben deze mensen bezocht en het valt op hoe ver ze vaak van de realiteit staan. Ze krijgen in hun woning een stofzuiger aangeboden, maar ze weten vaak nog niet hoe zo een ding marcheert” vertelt Michel De Gols. “Velen beseffen zelfs niet waar ze terechtgekomen zijn, weten zelfs niet dat ze in Aalst zijn, laat staan dat ze weten dat de voertaal hier Nederlands is.”  De Samenlevingscoach die Open VLD wil invoeren moet de nieuwkomers helpen met het aanleren van onze typische Vlaamse leefgewoonten.  “We staan vaak verbaasd als we ontdekken hoe moeilijk nieuwkomers het hebben, alleen al omdat ze niet weten hoe ze hier moeten leven en werken. We moeten zorgen dat deze mensen kunnen leven als ‘Aalstenaars tussen de Aalstenaars'” aldus de OpenVLD-fractievoorzitter in het OCMW.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here