‘Gratis’ stroom schiet doel voorbij

De zogenaamde ‘gratis’ stroom voor elk Vlaamse gezin[1] schiet zijn doel voorbij. Dat is de conclusie van een eindrapport van de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en het VEA (Vlaams Energie Agentschap)

Toch wil Vlaams minister Van den Bossche vasthouden aan de maatregel.

Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans : “ De conclusies en aanbeveling in het rapport van de VREG en het VEA bewijzen dat de maatregel in de huidige vorm niet werkt.

De belangrijkste vaststelling is dat deze ‘gratis’ stroom niet gratis is. Ook hier geldt : gratis bestaat niet. Zowel bedrijven als gezinnen betalen mee aan deze maatregel via een omweg op hun energiefactuur.

Bovendien blijkt duidelijk uit het rapport dat een groot gedeelte van de armste gezinnen geen voordeel haalt uit de maatregel. We mogen dus gerust stellen dat de maatregel in zijn huidige vorm niet werkt.

Uiteraard moet er solidariteit zijn, tussen gezinnen én tussen bedrijven en gezinnen. Gezinnen met energiearmoede worden daarom ook beschermd via verschillende maatregelen. Maar in dit systeem werkt die solidariteit duidelijk niet.

Tenslotte gaan er achter de maatregel ook nog eens aanzienlijke kosten schuil (administratie- en personeelskosten, aankoop informatie uit kruispuntbank,…).

Wij vragen dat het systeem na deze grondige doorlichting bijgestuurd wordt.

Eigenlijk volstaat het dat we invulling geven aan de passage uit het Regeerakkoord “De Vlaamse Regering optimaliseert het systeem van de gratis kWh in functie van een effectieve en efficiënte ondersteuning van sociaal zwakkeren en met het oog op het zorgen voor een betere sociale bescherming” .

[1] Elk Vlaams gezin heeft recht op 100 kwh ‘gratis’ stroom per jaar, aangevuld met 100 kwh per gezinslid.

Bron: N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here