Open mailbrief i.v.m. “Parkingplus” – Aalst

Open mailbrief i.v.m. “Parkingplus”

Geachte leden van het CBS,

Naar blijkt, beloofde de schepen van Mobiliteit aan zijn collega Vera Van der Borght (die het systeem in Brussel zou ontdekt hebben)te laten onderzoeken of het systeem van Parkingplus in Aalst kan worden opgestart. Dit systeem bestaat er in dat bewoners de plaats voor hun eigen garage gedurende korte termijn ter beschikking stellen voor thuisverplegend personeel. Wie daar mee instapt, bevestigt dan een zelfklever op de garagepoort. De zorgverstrekkers van hun kant moeten een Parkingplus kaart achter de voorruit van de wagen leggen (met hun naam en gsmnummer).

Dit is op zichzelf een edel streven en verdient inderdaad een onderzoek. Dergelijk onderzoek moet evenwel zowel de positieve als de negatieve aspecten evenwaardig en grondig onderzoeken. Immers :

1. Bekijk eerst de voor de hand liggende alternatieven, zoals het laten gebruiken als Parkingplus van tal van plaatsen op het openbare domein (parkings van stad, OCMW en politie / parkings voor personeel en diensten / plaatsen voor mindervalieden, die al te dikwijls onderbenut worden / open plaatsen rond monumenten / plaatsen voor laden en lossen, vooral onderbenut in de namiddag / ….).

2. Maak eerst eens een duidelijk beleid omtrent wie er voor een garagepoort mag parkeren en wie niet. Mag een garagebezitter permanent voor zijn onbenutte garage parkeren of dient het “verboden te parkeren” juist en alleen om de garagehouder toe te laten zijn wagen in en uit de garage te rijden? Wat met “familie en vrienden” die voor garagepoorten “mogen” staan, alhoewel hun nummerplaat niet op de poort vermeld staat? M.a.w. behoort de plaats op de openbare weg vóór de garage tot het openbare domein of privé aan de garagehouder? Deze vragen oplossen, zou reeds veel klaarheid scheppen, wrevel wegwerken en duidelijkheid scheppen in het “onderzoek Parkingplus”.

3. Schaf alle nepgarages af (wees gerust, het zijn er veel meer dan u denkt). Heel wat garagepoorten verbergen geen autobergplaats, maar een opslagplaats, een washok, een speelruimte, een handelsruimte, noem maar op. En toch staat er verboden te parkeren en wordt de eigen wagen 24/24 buiten voor de garage en meestal op de openbare weg geplaatst. Mochten al deze plaatsen kunnen dienen voor Parkingplus, dan is er gewoon geen probleem. Eerlijker zou zijn om deze onwettige privéplaatsen op de openbare weg om te zetten in gewone( al of niet betalende) parkeerplaatsen voor iedereen (heb ik bijv. gedaan voor Keizersplein 55).

4. Geef duidelijke briefing aan de veiligheidskorpsen voor wat het al of niet beboeten van zorgverstrekkers betreft, wiens voertuig tijdelijk slecht geparkeerd staat (zonder het verkeer te hinderen), maar uit een duidelijk zichtbare kaart achter de voorruit de naam, de organisatie en het gsmnummer van de zorgverstrekker blijkt, naast een kaart blauwe zone (om misbruik in tijd tegen te gaan).

5. Herbekijk de wirwar van speciale plaatsen voor mindervalieden (in elke straat en op elk plein). Veel van die plaatsen waren bij aanvang terecht toegewezen, maar zijn het niet meer (meestal ingevolge overlijden of verhuis van de rechthebbende), vooral dan de plaatsen die op naam werden toegestaan. Doe ook onderzoek naar de benuttigingsgraad van het huidige areaal aan dergelijke speciale plaatsen.

6. Maak een lijst op van de organisaties en zorgverstrekkers die in Aalst operationeel zijn om te weten over hoeveel weggebruikers het finaal gaat en wat in feite hun specifieke noden zijn.

7. Als u al het voorgaande weet of onderzocht hebt, beslis dan omtrent Parkingplus in Aalst en niet vroeger. Nog een laatste hint : vraag het Brusselse dossier eens op om tenminste die stand van zaken te kennen.

A.E.BOGAERT

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here