Na tenten ook een F-16-levering aan Pakistan ?

De N-VA reageert geschokt op de aangekondigde wapenlevering van Belgische F-16's aan Pakistan. Terwijl Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois de Vlamingen tracht te mobiliseren voor 'Tenten voor Pakistan' en reeds 300.000 euro Vlaamse noodhulp overmaakte, wil de federale regering via een verachtelijk en onwettelijk achterpoortje militair materieel ten gelde maken.

De wet op de wapenhandel verbiedt zowel rechtstreekse als onrechtstreekse wapenleveringen aan landen die in een conflict verwikkeld zijn. Dat is zeker het geval voor Pakistan dat een gebiedstwist uitvecht met India over de regio Kasjmir, toevallig net de regio die zwaar getroffen werd door een aardbeving.

Door de verkoop van de verouderde F-16's aan Pakistan via de omweg van de Verenigde Staten tracht de federale regering de wet die ze zelf heeft ingevoerd, te omzeilen. De paarse hypocrisie scheert hoge toppen. De operatie blijft niettemin volstrekt onwettelijk: de wapenwet verbiedt elke levering van wapentuig waarvan men weet dat het zal worden doorgevoerd naar landen in conflict.

De N-VA eist dat de federale regering bij monde van premier Verhofstadt onmiddellijk afstand neemt van de wapendeal en duidelijk communiceert dat er géén F-16's zullen geleverd worden aan Pakistan. Kamerlid Patrick De Groote interpelleert premier Verhofstadt over heel de kwestie.

De reactie van Spirit:

Voor spirit-fractieleider in de Kamer Koen T'Sijen is de verkoop van F-16's aan Pakistan of de VS onbespreekbaar. De wapenwet is duidelijk: de F-16's kunnen niet verkocht worden zonder dat men duidelijk weet wat de eindbestemming is.

Spirit hecht weinig geloof aan het feit dat Defensie alleen onderhandelt met de VS. Er is minstens een heel sterk vermoeden dat Defensie op de hoogte is van de plannen van de VS om de F-16-gevechtsvliegtuigen door te verkopen aan Pakistan. Het excuus dat er geen rechtstreekse contacten zijn met Pakistan, klopt trouwens niet. Reeds in augustus 2003 sprak minister Flahaut over een mogelijke verkoop van Belgische F-16's aan Pakistan. Wat de eindbestemming is, is bijgevolg overduidelijk.

Pakistan heeft als kernmogendheid het non-proliferatieverdrag niet getekend en leeft op zeer gespannen voet met India. Een nucleaire wedloop is bezig. Zelfs de kleinste kans dat Belgische F-16's in handen komen van Pakistan moet de kop worden ingedrukt. De VS zijn in deze totaal onbetrouwbaar. Reeds in maart maakte president Bush bekend om 76 jachtvliegtuigen te verkopen aan Pakistan. De actuele onderhandelingen tussen het ministerie van Defensie en Washington over de verkoop van 20 F-16-vliegtuigen komen op een wel zeer verdacht moment.

Koen T'Sijen wil dat de regering de onderhandelingen over de verkoop van de F-16's met de VS afbreekt. Elke verkoop van F-16's zonder eindgebruiker-certificaat is onbespreekbaar. Indien de VS als tussenhandelaar wordt gebruikt, ontduikt de regering ook de wapenwet, die uitvoer verbiedt met "een duidelijk risico dat het ontvangende land het bedoelde materieel voor agressie jegens een ander land gebruikt of er kracht mee wil bijzetten aan territoriale aanspraken".

De conclusie voor T'Sijen is duidelijk: indien Flahaut aan de regering vraagt om F-16-gevechtsvliegtuigen te verkopen aan de VS, is het antwoord voor de spirit-fractie absoluut njet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here