Tenten voor Pakistan, Vlaamse solidariteitsactie

In Oostende maakte Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois bekend dat er een extra Vlaamse solidariteitsactie komt voor Pakistan. Nu de barre winterkoude daar toeslaat, hebben de mensen er dringend nood aan een warm onderkomen. Wat willen we doen ? Zo snel mogelijk de nodige wintertenten tot bij de plaatselijke bevolking brengen. We, dat zijn Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois, die het initiatief genomen heeft voor deze speciale benefietactie, in samenwerking met Vlaamse NGO"s en media.

Ook andere verenigingen en kanalen allerhande zullen worden ingeschakeld. Eerste doelstelling is zoveel mogelijk middelen inzamelen om onmiddellijk wintertenten te kunnen aankopen voor het getroffen gebied, vandaar de campagnetitel 'Tenten voor Pakistan". De campagne start al vanaf dit weekend, waarin het netwerk van vrijwilligers van Rode Kruis Vlaanderen allerhande acties op het getouw zetten. Rode Kruis Vlaanderen stelt ook zijn rekeningnummer 000-0000025-25 ter beschikking voor alle giften ten voordele van de campagne.

Tegelijkertijd roept minister Bourgeois ook alle andere NGO's op om mee op de trein te springen. Intussen zegden VRT en VTM reeds hun medewerking toe aan de hele campagne. Via spots zal de Vlaming worden oproepen tot solidariteit en giften. Op 21 december zal "Tenten voor Pakistan" uitmonden in een gezamenlijk televisieprogramma. De minister roept andere media op om hierbij aan te sluiten. Onder andere met SBS lopen al contacten.

Geert Bourgeois is alleszins verheugd over de mobilisatie: "De aardbeving in Pakistan zorgde voor verschrikkelijk veel slachtoffers. Maar in vergelijking met de Tsunami-ramp, sijpelden de berichten en de beelden maar heel traag en onvolledig tot bij ons door. Nu de eerste sneeuw de toestand daar nog dramatischer maakt, doe ik een beroep op alle media. Samen met Rode Kruis Vlaanderen, dat al acties heeft klaarstaan, hebben we daarom al rond de tafel gezeten".

Pakistan werd op 8 oktober getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Tijdens de eerste 24 uur na de grote schok volgden nog minstens twintig hevige naschokken. De officiële schatting heeft het nu al over 90.000 doden. Meer dan 200.000 huizen werden verwoest en eens zoveel zwaar beschadigd.

Bourgeois: "Het is intussen al méér dan vijf voor twaalf. De barre winterkou staat voor de deur en tenten zijn hoognodig. De verzamelde middelen zullen dan ook onmiddellijk worden ingezet voor de aankoop van wintertenten, niet pas op het einde van de inzamelactie zoals dat gebruikelijk is. We moeten nú handelen. December vormt bovendien een goede actieperiode voor deze campagne. Ten eerste zijn er geen andere, klassieke grootscheepse inzamelcampagnes van NGO's aan de gang, de 11.11.11-actie is bijvoorbeeld net afgelopen. Zo verhinderen we dat we geld inzamelen dat anders naar andere NGO-campagnes zou gaan. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat de kerstperiode zal appelleren aan het solidariteitsgevoel van de Vlaming. Laat ons niet vergeten dat, terwijl wij ons opmaken voor grote gezellige feesten er in Pakistan mensen zijn die nood lijden. Stort dus aub op 000-0000025-25."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here