Reactie FEBEG op de nieuwe voorstellen van Minister Vande Lanotte en Staatssecretaris Wathelet

FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, neemt met verbazing kennis van de persberichten betreffende de nieuwe voorstellen van Minister Vande Lanotte en Staatssecretaris Wathelet over de gas- en elektriciteitsprijzen in België.

FEBEG betreurt het totaal gebrek aan voorafgaand overleg zowel over de onderliggende studie van de CREG als over de voorstellen aan de regeringspartners. Begin januari 2012 trad de nieuwe gas- en elektriciteitswet in werking met een belangrijk luik inzake prijsregulering en –controle dat onder andere tot doel heeft de prijsvolatiliteit te verminderen. De invoerings- en toepassingsmodaliteiten hiervoor zijn tot op vandaag nog niet besproken tussen FEBEG en de regulator.

In België factureren de leveranciers niet enkel de energiekost, maar ook de distributie- en transportkosten, alle taksen en heffingen, dit allemaal geïntegreerd in één factuur. De energiekost, slechts om en bij de 40% van de totale elektriciteitsfactuur, is de voorbije 4 jaren minder gestegen dan de inflatie. Deze beperkte stijging wordt bevestigd door de studie van de CREG van 22 september 2011.

FEBEG begrijpt dan ook niet in welke mate deze bijkomende maatregelen prioritair zijn om de invloed van de elektriciteitsprijzen op de stijgende inflatie te beperken.

Hoewel FEBEG tot op vandaag geen inzage heeft in de volledige inhoud van deze nieuwe maatregelen, lijken ze in te druisen tegen de geest van de vrijmaking van de energiemarkt evenals tegen de Europese regelgeving terzake. Men kan veronderstellen dat de impact van de maatregelen zeer verstrekkend zal zijn voor de marktwerking. Vele marktspelers zijn in hun aankoopbeleid onderhevig aan volatiele prijzen op de groothandelsmarkt. Zo kunnen deze maatregelen op langere termijn leiden tot een verslechtering van het investeringsklimaat in België met een negatieve impact op de concurrentie, de bevoorradingszekerheid en de prijzen tot gevolg.

FEBEG dringt dan ook aan op een spoedig inhoudelijk overleg over alle beoogde maatregelen.

—————————–

FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, is de werkgeversorganisatie die de belangen verdedigt van de producenten, leveranciers en traders van elektriciteit en gas.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here