Extra geld voor Nederlandstalig onderwijs

N-VA juicht toe dat Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke extra middelen voorziet om anderstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in de Vlaamse Rand beter te laten integreren. Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker had hier in het Vlaams Parlement herhaaldelijk op aangedrongen. De inspanningen tonen aan dat de Vlaamse Regering na het B-H-V debacle wel degelijk werk maakt van een versterkt beleid voor de Rand, zoals ze trouwens beloofd had in de aanvullende regeerverklaring van 18 mei. De extra injectie van 3,7 miljoen euro is een grote stap vooruit.

Maar eigen onderzoek van Vlaams volksvertegenwoordiger Mark Demesmaeker wijst uit dat de problemen niet stoppen bij de 19 gemeenten die traditioneel bij de 'Vlaamse Rand' worden gerekend (Dat zijn de 6 faciliteitengemeenten plus de gemeenten die aan die faciliteitengemeenten of aan Brussel grenzen).

Mark Demesmaeker deed navraag bij de schooldirecties in de bredere Vlaamse Rand en kwam tot onthutsende resultaten. De problemen door de toestroom van anderstalige leerlingen zijn namelijk niet minder groot in een groot deel van de Zennevallei en het Pajottenland dat buiten de traditionele Vlaamse Rand valt. Dat is niet verwonderlijk, want veel die gemeenten liggen dicht bij de taalgrens. Als we niet achterop willen hinken, zijn ook daar extra-inspanningen dringend nodig!

Een greep uit de cijfers:

De basisscholen van het voormalige Onze-Lieve-Vrouwecollege in Halle inventariseerden het aantal leerlingen van wie de ouders anderstalig zijn (Franstalig en andere). Gemiddeld tellen deze scholen 33 % anderstalige leerlingen, met een uitschieter van 50 % anderstalige leerlingen in de basisschool Essenbeek (nabijheid Braine-le Chateau) !

Basisschool Heilig Hart in Halle: 16 % anderstalige leerlingen.

Basisschool Don Bosco Halle: 25 % anderstalige leerlingen.

In de Basisschool De Leerboom in Halle zitten 36,6 % anderstaligeleerlingen!

Gemeentelijke Sportbasisschool 'De Oester' in Oetingen: 28 % anderstalige leerlingen (Franstalig en andere) (nabijheid Edingen).

De kleuterschool De Brug in Ternat telt 11,6 % anderstalige leerlingen. De basisschool van Ternat 13,5 %.

De gemeentelijke basisschool in Galmaarden telt 10,5 % anderstaligen.

De Kleuterschool van Leerbeek heeft 20 % anderstalige kinderen.

Mark Demesmaeker vraagt Vlaams minister voor Onderwijs Vandenbroucke om met die realiteit rekening te houden en ook voor die scholen snel eenzelfde beleid van extra ondersteuning te voorzien: de kans om bijkomende lestijden taalvaardigheid te geven, begeleiding van de schoolteams om de taalachterstand aan te pakken. Hij zal de onderwijsminister daarover morgen ondervragen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here