Somers: Goed dat bonden willen praten

Volgens VLD-Voorzitter Bart Somers is het een goede zaak dat de vakbonden beslist hebben om met de regering en de werkgeversorganisaties rond de tafel te gaan zitten voor de uitwerking van het Generatiepact. Somers: "Het zou goed zijn als het Generatiepact alsnog de steun krijgt van alle sociale partners." Maar tegelijkertijd grijpt de VLD-voorzitter de cijfers van de Centrale Raad van het Bedrijfsleven over de groeiende loonkloof met onze buurlanden, aan om te pleiten voor een snelle en onverkorte uitvoering van het Generatiepact. Somers: "Het rapport van de CRB moet een aanmoediging zijn om niet te morrelen aan het Generatiepact en ook niet te talmen met de uitvoering ervan", aldus Somers.

Het Rapport van de CRB is duidelijk: de loonkosten in ons land stijgen te snel, de lasten op arbeid blijven te hoog en bedrijven investeren minder in vorming en innovatie. Het zijn drie oranje knipperlichten die door de regering en de sociale partners ernstig moeten genomen worden. Somers: "Het slechtste antwoord dat we nu zouden kunnen geven is het Generatiepact afzwakken of op de lange baan schuiven. Het Pact is immers een eerste, noodzakelijke stap om meer mensen aan de slag te helpen en te houden en de concurrentiepositie van onze bedrijven te versterken."

VLD-Voorzitter Somers verwijst daarbij naar de lastenverlagingen en de maatregelen die de activiteitsgraad moeten optrekken. Somers: "De beste manier om de lasten op arbeid en dus ook de loonkosten te verlagen is ervoor te zorgen dat er meer mensen aan de slag gaan en blijven. Met meer werkenden en minder uitkeringstrekkers, zorgen we voor meer financiële ruimte om de loonkosten verder te laten dalen. Op die manier kunnen de brutolonen naar omlaag, maken we arbeid dus goedkoper en zorgen we voor meer jobs"

Het Pact biedt dus een eerste antwoord op de knipperlichten van het CRB-rapport. "Of het ook een voldoende antwoord is, zal moeten blijken. Maar nu moet er eerst werk gemaakt worden van de snelle en volledige uitvoering van het Generatiepact," zo besluit Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here