Natuurlijk herstel van de Grote Netevallei

De vallei van de Grote Nete is ecologisch gezien één van de waardevolste beekvalleien in Vlaanderen en heeft een belangrijke waterbufferende functie naar de stroomafwaarts gelegen gebieden. Daarom hebben Natuurpunt en de Provincie Antwerpen de handen in elkaar geslagen in een unieke samenwerking om de natuur en het waterbergend vermogen in de vallei van de Grote Nete te herstellen en te behouden. Voor de uitvoering van dit project krijgen Natuurpunt en de Provincie Antwerpen een belangrijke financiële ondersteuning, meer dan 1,5 miljoen euro, van het Europese Life-natuur programma.

De Grote Netevallei bestaat uit een langgerekt snoer van soortenrijke graslanden, bossen, moeras, waterplassen en vijvers, wilgenstruweel en heide. Tal van zeldzame planten komen er nog voor. In de bovenloop van de Grote Nete komen bovendien zeer zeldzame vissoorten voor zoals beekprik en kleine modderkruiper. De vallei van de Grote Nete werd dan ook opgenomen in het Natura 2000 netwerk, dat alle belangrijke natuurgebieden in de Europese Unie verenigt.

Om die Europese natuurwaarden beter te beschermen en het waterbergend vermogen van de vallei te verbeteren, hebben Natuurpunt en de Provincie Antwerpen een natuurherstelproject bij de Europese Commissie ingediend. En met succes! De Commissie besliste onlangs om meer dan 1,5 miljoen euro uit te trekken voor het natuurherstelproject in de Grote Netevallei!

Natuurpunt is verantwoordelijk voor diverse projecten rond habitatherstel in de vallei van de Grote Nete. Al deze werken zijn gericht op habitats en soorten van Europees belang. Zo zal Natuurpunt onder meer de oppervlakte broekbos en wilgenstruweel uitbreiden, heide op landduinen en soortenrijke graslanden in de vallei herstellen en een mozaïek van moeras en open water ontwikkelen.

De Provincie Antwerpen gaat het belangrijke probleem van de agressieve waterexoten aanpakken. Veel plassen, vijvers en beekjes in de vallei van de Grote Nete worden immers overwoekerd met siervijverplanten die alle inheemse soorten wegconcurreren. Daarnaast zal de Provincie ook het leefgebied voor vissen zoals beekprik en kleine modderkruiper herstellen en uitbreiden. Waar mogelijk zal het contact waterloop-valleigebied worden hersteld zodat de natuurlijke overstromingsgebieden opnieuw hun oude functie kunnen opnemen.

De vele wandelaars en bezoekers in de vallei van de Grote Nete worden ook niet vergeten. Tezamen met natuurherstel zullen Natuurpunt en de Provincie Antwerpen de mogelijkheden voor zachte recreatie in het gebied fors verbeteren, onder meer door de aanleg van nieuwe wandelpaden, de plaatsing van vogelkijkhutten en de publicatie van wandel- en fietsfolders.

Het Life-project in de vallei van de Grote Nete loopt over vijf jaar, het totale budget bedraagt ruim 3,2 miljoen euro. Na uitvoering van het project zal de vallei van de Grote Nete ruimte bieden voor natuur, water én mensen!

Beleef de vallei van de Grote Nete op 16 oktober
Benieuwd om kennis te maken met het natuurgebied of wil je meer te weten komen over het Life-project? We nodigen je van harte uit op een heuse natuur.happening in het Zammelsbroek op zondag 16 oktober as. Je bent welkom vanaf 13u30 om de nieuwe wandelpaden in te wandelen (samenkomst in Café Vissershuis, Veerleseweg in Geel-Zammel). Bron: Natuurpunt.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here