Voor en tegenstanders van de algemene staking

De BBTK reageert als volgt op de advertentie en het pamflet van het ACV. De onderhandelingen over sociale zekerheid en eindeloopbaan zijn nog niet afgelopen en sommigen afficheren reeds resultaten. Eerst zien en dan geloven. Tot heden is er geen akkoord en/of tekst en vele punten blijven nog open voor verdere discussie. Laten we onszelf zeker geen zand in de ogen strooien. De staking van vrijdag 7 oktober blijft nodig.

GEEN ECHT TEWERKSTELLINGSBELEID
De voorstellen van de regering hierover zijn ronduit ondermaats. Verdere lastenverlaging voor de werkgevers zal de sociale zekerheid extra belasten zonder enige garantie op bijkomende tewerkstelling, net zo min als dit al het geval was in het verleden.

SOCIALE ZEKERHEID NOG NIET GERED
De genomen maatregelen brengen misschien op korte termijn enig soelaas. De meer fundamentele herfinanciering en de structurele welvaartsvastheid van de uitkeringen (pensioenen) wordt pas gepland vanaf 2008, dus na het einde van de huidige regeringslegislatuur. Welke garanties hebben wij ?

BRUGPENSIOENLEEFTIJD OP DE HELLING
Brugpensioen zal toegelaten zijn vanaf 60 jaar: dit wordt de regel. Alleen voor zware beroepen (welke ?) en heel lange loopbanen (40 jaar ?) komen er uitzonderingen. Hoeveel werknemers zullen nog met brugpensioen kunnen gaan beneden de leeftijd van 60 jaar ?

SLACHTOFFERS VAN HERSTRUCTERINGEN BESTRAFT
Het zijn de werkgevers die beslissen hun bedrijf te herstructureren, niet de werknemers. Brugpensioen op 50/52/55-jarige leeftijd zou ook in de toekomst nog mogelijk blijven, maar alleen indien de werknemers alles gedaan hebben om een nieuwe job te vinden. De slachtoffers van een herstructurering verliezen anders hun recht op brugpensioen. En
de "happy few" die toch met brugpensioen mogen, moeten beschikbaar blijven en dus nog jobs aanvaarden. De zoektocht naar een andere job zal in mindering gebracht worden van de opzegvergoedingen.

TIJDSKREDIET WORDT AFGEBOUWD
4/5de tijdskrediet wordt een recht, echter niet voor iedereen.Volledig tijdskrediet wordt gereduceerd tot 1 jaar. Bijkomende vergoedingen kunnen verminderen door nieuwe sociale bijdragen. En tijdskredieters worden nog altijd niet vervangen ! De punten waarop reeds een zogenaamd resultaat zou geboekt zijn tijdens de onderhandelingen stonden reeds in de basisnota van de regering of zijn er gekomen dankzij onze druk. De meeste breekpunten die ABVV en ACV naar voor hadden geschoven, blijven overeind. Daarom is het nodig om verder druk uit te oefenen. Daarom is staken op 7/10 niet voor niets !

De N-VA vindt de nationale staking van morgen ongehoord, ongepast en onverantwoord.

Voor de N-VA is het stakingsrecht een onbetwist grondrecht, hetgeen echter niet wil zeggen dat het absoluut is. Een staking is een ultiem middel dat pas kan worden aangewend als alle overlegmogelijkheden zijn uitgeput. Bovendien mag een staking er niet toe leiden dat fundamentele rechten en vrijheden van andere mensen geschonden worden. De bonden die morgen staken gaan echter volledig voorbij aan deze aspecten. Daarom is de nationale staking van morgen ongehoord.

Het feit dat de onderhandelingen nog bezig zijn, maakt de staking ook ongepast. Door met een getrokken pistool aan de onderhandelingstafel te gaan zitten wordt het overleg enkel nog moeilijker.

Maar, gezien de ernst van de huidige sociaal-economische situatie, vindt de N-VA de staking vooral onverantwoord.

Dat de bonden zich, ondanks de harde realiteit die blijkt uit alle cijfers en studies, vasthouden aan een haast onvoorwaardelijk handhaven van de bestaande situatie en hoogstens wat in de marge willen wijzigen, is onbegrijpelijk. De vergrijzing -hoewel op zich een succes want een uiting van de gestegen welvaart- is budgettair een catastrofe als niet tijdig wordt ingegrepen. Maar eerder dan mee te werken aan een allesomvattende en maatschappelijk sterk gedragen reeks van maatregelen, reageert men alsof er nauwelijks iets aan de hand is. Alsof de sociale zekerheid ongeschonden uit de vergrijzing zal komen, en de internationalisering van de economie overal behalve bij ons grote uitdagingen met zich meebrengt.

De N-VA vindt het pijnlijk te moeten vaststellen dat de bonden door hun syndicaal conservatisme hun volledige socio-economische geloofwaardigheid dreigen te verliezen. Daarom roept de N-VA de bonden op om terug de verdedigers van het algemeen belang en de sociale rechtvaardigheid te zijn. Syndicale profilering mag niet ten koste gaan van de volgende generaties! Aldus Bart De Wever, Voorzitter N-VA.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here