Mogen de Vlamingen nu eens weten wat er écht in het BHV-akkoord staat?

MR-kopstuk Louis Michel was vanmorgen heel duidelijk op de radio. De uitbreiding van Brussel zal er wel degelijk komen en de verbrusseling van de 6 faciliteitengemeenten is een belangrijke eerste stap in die richting. Daarmee bevestigt Michel de analyse die de N-VA vorige week van het bereikte akkoord maakte. Het BHV-akkoord veroorzaakt problemen in plaats van er op te lossen.

Hoe meer we naar Franstalige kopstukken luisteren, hoe meer het duidelijk wordt dat de Vlaamse partijvoorzitters niet de volledige waarheid over het akkoord vertellen. Het akkoord is helemaal niet zo goed als ze beweren en er is blijkbaar nog veel wat we niet mogen weten. De N-VA roept de onderhandelaars op om het gespin en de geheimdoenerij te doorbreken en vraagt transparantie, zodat een volledige beoordeling mogelijk is. De N-VA herinnert formateur Di Rupo aan zijn eerdere belofte om alle teksten publiek te maken. Hebben de Vlamingen niet het democratisch recht om te weten wat hun vertegenwoordigers beslissen?

Bij de start van de regeringsonderhandelingen stelde de formateur dat iedereen het recht had om te weten wat er op de onderhandelingstafel besproken zou worden. Alle teksten zouden publiek gemaakt worden. De belofte werd snel vergeten. Zelfs een advies van de juridische diensten van de Kamer kreeg N-VA-Kamerlid Ben Weyts niet ter inzage. Vandaag blijven de formateur en de onderhandelende partijen inzage in de teksten van het bereikte B-H-V-akkoord weigeren. Volgens alle partijvoorzitters rond de onderhandelingstafel is het een goed akkoord. Waarom mogen de teksten van het akkoord het daglicht dan niet zien? Wat heeft men te verbergen?

De analyse van Louis Michel is trouwens geen hoogstpersoonlijke visie. Op de officiële partijwebstek (http://www.mr.be/actualites/toute-lactualite/zoom/article/comprendre-laccord-bhv/) publiceert de MR zijn versie van het recent gesloten B-H-V-akkoord. Dat blijkt op verschillende punten af te wijken van hetgeen de Vlaamse partijvoorzitters hierover recent communiceerden via diverse media. De MR houdt er immers wel een heel andere interpretatie op na dan de Vlaamse partijvoorzitters.

· Volgens de MR kan de Vlaamse regering de benoeming van de fransdolle burgemeesters voortaan geen strobreed meer in de weg leggen. “Ceci les soustrait totalement à l’arbitraire du Gouvernement flamand qui jusqu’ici refusait de les nommer”, stelt de MR onverbloemd.

Eerder betoogde de N-VA dat het akkoord dikwijls meer problemen veroorzaakt dan er op te lossen. Zo wordt o.a. een tweetalige rechtbank bevoegd gemaakt voor alles m.b.t. de faciliteitengemeenten, in plaats van de huidige Nederlandstalige rechtbank. Daarmee opent men het schietkraam op de omzendbrief-Peeters. De MR geeft op haar webstek nu onomwonden toe dat dat inderdaad de bedoeling is. Volgens de partij zal het gedaan zijn met “des tracasseries administratives notamment via la circulaire Peeters”. Als die omzendbrief sneuvelt, krijgen de faciliteitengemeenten een Brussels taalstatuut.

De MR verhult evenmin dat de werkelijke bedoeling van de Metropolitane Gemeenschap de uitbreiding van Brussel is: “En outre, l’accord consacre l’existence par une loi spéciale, d’une Communauté métropolitaine qui permet d’élargir Bruxelles sur base du Grand Brabant. »

Uit voorgaande blijkt duidelijk dat de Franstaligen het akkoord gewoon beschouwen als instrument voor de uitbreiding van Brussel en als instrument om in de Vlaamse rand vooral nog méér heibel te maken dan vandaag.

Daarnaast onthult de MR-communicatie ook dat er wel degelijk akkoorden zijn over het gerechtelijk arrondissement B-H-V en over de versterking van het Brussels gewest, verzwegen door de onderhandelende Vlaamse partijvoorzitters. Meer nog, Brussel als apart en volwaardig derde gewest zou worden ingeschreven in de Grondwet.

Allemaal stof genoeg om een volledige vrijgave van de teksten van het akkoord te vragen, zodat we eindelijk de volledige prijs van het akkoord kennen. Met wat we nu weten, is het duidelijk dat die prijs reeds te hoog is, maar blijkbaar zijn er elementen die we nog niet weten. Zouden alle Kamerleden van CD&V en Open Vld volledig weten wat ze dreigen goed te keuren?

Persmededeling Ben Weyts
Kamerlid en ondervoorzitter N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here