Zelfdoding: praat erover

Zelfdoding is een ernstig probleem in onze Westerse samenleving: alleen al in ons land komen dagelijks 7 mensen om door zelfdoding en worden er meer dan 70 pogingen ondernomen. Zelfdoding hoort tot de belangrijkste doodsoorzaken, vooral bij jongeren en jongvolwassenen. Helaas leiden die hoge cijfers niet tot een beter begrip van de problematiek.

Werelddag van de Suïcidepreventie
De Wereldgezondheidsorganisatie en de "International Association for Suicide Prevention" roepen 10 september uit tot de "Werelddag van de Suïcidepreventie". Naar aanleiding van die Werelddag verspreiden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een nieuwe brochure. Zij is eerst en vooral bedoeld voor de omgeving van jongeren en jongvolwassenen, die in een crisissituatie verkeren. In de brochure vindt u info over zelfdoding, over de bestaande misvattingen, over de risicofactoren en de beschermende factoren, over hoe signalen te herkennen, over professionele hulpverlening, enzovoort.

Zelfdoding, een noodkreet
Zelfdoding is een uiting van ondraaglijk psychisch lijden, een manier om te ontsnappen aan de pijn. Het is zelden een plotse en impulsieve daad. Aan zelfdoding gaat een proces vooraf, gaande van zelfmoordgedachten tot concrete plannen voor de daad. De meeste personen die aan zelfdoding denken, uiten signalen. Het (h)erkennen van zulke waarschuwingssignalen en er vervolgens ook gepast op reageren, zijn belangrijke voorwaarden om het suïcidaal proces tijdig te doen stoppen.

Praten over de wil om te sterven
Zelfdoding is vaak een moeilijk bespreekbaar onderwerp, niet alleen voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn omgeving. Nochtans, openlijk en rustig spreken over zelfdoding is de meest efficiënte manier om invloed te krijgen op het proces van zelfdoding. Daarnaast is het nodig om steun te zoeken in de omgeving en een netwerk op te bouwen rondom de suïcidale persoon. Ook professionele hulp is meer dan welkom. In de brochure vindt u talrijke tips om zelfdoding bespreekbaar te maken, alsook een lijst van professionele hulpverleners. Verder is er aandacht voor het omgaan met zelfdoding in de klas of op school. Kortom, in deze gids vindt u tal van tips die u helpen om het fenomeen zelfdoding beter te begrijpen.

Meer info?

De brochure "Zelfdoding: praat erover" is gratis te verkrijgen in sommige plaatselijke ziekenfondskantoren en bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19 – 1150 Brussel.

Tel.: 02-778.92.11.
Fax: 02-778.94.04.
E-mail: gezondheidspromotie@mloz.be
website: http://www.mloz.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here