...

Sophie WILMÈS scherp voor Aalst Carnaval 2020

Foto's Aalst Carnaval 2019

Mededeling in het kader van Aalst Carnaval editie 2020

De federale regering is gevoelig voor de reacties op bepaalde praalwagens en carnavalskostuums van de editie 2020 van Aalst Carnaval. Het is niet de eerste keer deze praktijken kritiek krijgen omwille voornamelijk van de karikaturen van de Joodse gemeenschap. Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land.

De federale regering wenst eraan te herinneren dat België een democratie is die stoelt op fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting. Deze fundamentele waarde impliceert onder meer de vrijheid om te bekritiseren, te blasfemeren en te karikaturiseren. De regering erkent ook dat carnaval van oudsher een cultureel feest is dat al eeuwenlang een katalyserende sociale functie heeft in onze samenleving.

Deze vrijheid evolueert binnen een specifiek wettelijk kader dat tot doel heeft individuen te beschermen tegen racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie op basis van criteria zoals geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid. België is een rechtsstaat. Het komt dus de bevoegde instellingen en Justitie toe om te bepalen of de gebeurtenissen die tijdens het carnaval hebben plaatsgevonden, in strijd zijn met de wet.

Het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid. Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties. Ons land gaat er prat op dit soort mistoestanden te blijven bestrijden. De federale overheid is hier elke dag mee bezig. Dit is trouwens ook de essentie van de interministeriële conferentie tegen racisme die deze week is opgezet.

De federale regering roept op tot dialoog en empathie tussen mensen en vraagt alle belanghebbenden hun verantwoordelijkheid te nemen.

Kabinet van Mevrouw

Eerste minister van

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.