Eindelijk de naakte cijfers bij N-VA voorgesteld

nvaEindelijk is het zover, nadat eerder deze week het verkiezingsprogramma werd voorgesteld was het vandaag de beurt om het kostenplaatje van dit alles er tegenover te stellen. De rode draad door het hele verhaal is wie werkt, spaart en onderneemt wordt beloond. Mensen die het echt nodig helpen worden geholpen, profiteurs gaan er onherroepelijk uit!

Het tweede luik van het verkiezingsprogramma van de N-VA draagt de titel “Plan V”. De partij wil een herstelbeleid vanaf dag één, zo luidt het. Om werken meer te laten lonen, stelt de N-VA voor om de personenbelasting te hervormen. De schijf van 45% wordt afgeschaft en de schijf van 40% wordt opgetrokken tot 35.000 euro. Vanaf 2018 zouden de inkomens tot 50.000 euro in de 40%-schijf vallen. Wie meer verdient, betaalt het hoogste tarief van 50%.De sociale werkbonus wordt verhoogd door een verlaging van de werknemersbijdragen voor lagere lonen. Op het minimumloon moeten geen werknemersbijdragen meer betaald worden. Dat betekent volgens de N-VA een nettoloonsverhoging van 2 à 3% voor iedereen die minder dan 3.000 euro bruto verdient.

Wat de lasten voor de bedrijven betreft wil de N-VA deze laten dalen met 4,5 miljard. De partij wil dit doen door middel van een lineaire lastenverlaging. Totaal wil de partij de loonkostenhandicap met 5% verminderen en dit op een termijn van 2 jaar. Een streefdoel om zodoende de kloof met de buurlanden weg te werken.

In 2015 voorzien ze een indexsprong voor de lonen behalve de laagste (uitkeringen en pensioenen). Dit wil zeggen dat de lonen niet zullen aangepast worden aan de levensduurte. Ook de automatische indexering zoals die nu bestaat word hervormd. Vanaf 2016 zou dit dan gebeuren met een mechanisme dat er voor zorgt dat er automatisch één keer per jaar een aanpassing zou komen.

Ten slotte willen we nog eens terugkomen op de “Moesen-norm” . Dit betekent dat men de federale uitgaven gaat bevriezen en dit voor twee jaar. N-VA wil de sociale zekerheid niet uit het oog verliezen! Tegen 2019 zullen daarom de sociale uitgaven 8,5 miljard hoger liggen in de meerjarenbegroting van N-VA. Daarvan 6,9 miljard voor pensioenen en 2,1 miljard voor de gezondheidszorg.

De partij wil ook gaan besparen in de werkloosheidsuitkering. Daarom wie werkeloos word zou nog maximaal twee jaar een uitkering kunnen krijgen, met uitzondering van 50- plussers. De uitkering zal in het begin wel hoger liggen dan nu. De wachtuitkering wordt afgeschaft evenals het brugpensioen. In het tijdskrediet worden uiteindelijk de “excessen” weggewerkt.

Enkele andere voorstellen zijn o.a. de vennootschapsbelasting die zou dalen van 34 naar 25% dat vervangt de notationele interest die uitdooft. Wie een leefloon ontvangt zal gemeenschapsdienst moeten verrichten. Een fiscaal pact zal worden afgesloten met de bedrijven en voor 5 jaar vastgelegd. De zogenaamde “pestbelastingen” worden teruggeschroefd (verhoogde liquidatiebonus en verhoging belastingen op bedrijfsvoertuigen).

Met dit sociaal-economische programma hoopt de N-VA de Vlamingen te kunnen overtuigen voor hen te stemmen, uitspraak op 25 mei.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here