Haaltert wil zijn gemeentelijke infrastructuur herinrichten en optimaliseren

haaltertHaaltert wil zijn gemeentelijke infrastructuur herinrichten en optimaliseren

Het gemeenschapscentrum biedt in diverse gemeentelijke gebouwen (nl. centrum ‘De Kouter’, centrum ‘De Warande’, Heldergems ontmoetingscentrum, Warandegebouw, Academie voor woord, muziek en dans te Denderhoutem) lokalen aan als antwoord op de vraag naar laagdrempelige mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding zowel op informatief als op recreatief vlak. Met een degelijk en overlegd gebruiks- en verhuurreglement, dat regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast wordt, wordt een correct gebruik van de gemeentelijke infrastructuur nagestreefd. Hierbij zal het rationeel en bewust omspringen met energie een belangrijke maatstaf zijn. Om de zaalverhuur te optimaliseren en in goede banen te leiden, zal een webmodule aangekocht worden.

Het gebouw De Warande wordt stapsgewijs hersteld en geherwaardeerd om uiteindelijk te evolueren naar een hedendaags Kunst- en Cultuurcentrum. Het gebruik van de filialen van kunst- en muziekonderwijs wordt geoptimaliseerd en gestructureerd.

Het HOC zal uitgebouwd worden tot een lokaal dienstencentrum voor de buurtbewoners. Individuele burgers of groepen gebruikers van de lokale leefgemeenschap zullen betrokken worden en hun advies zal gevraagd worden over het gebruik van het centrum. Het Dienstencentrum zal ingeschakeld worden om hulp te bieden bij activiteiten van het dagelijks leven en het zal impulsen geven naar laagdrempelige vormen van ontmoeting, ontspanning en zinvolle vrijetijdsbesteding. Voor wat betreft de maatschappelijk kwetsbare groepen zal samengewerkt worden met het OCMW.

De oude pastorij van Kerksken wordt omgebouwd tot een innovatief, lokaal dienstencentrum. In een eerste fase wordt de pastorij grondig gerenoveerd en geherwaardeerd als beschermd gebouw, waarna er een lokaal dienstencentrum wordt ingericht met de focus op sociale economie. In de tuin wordt op termijn een parkzone gecreëerd die publiekelijk toegankelijk is en die dienst doet als groene long in het centrum van Kerksken.

Het bezoekerscentrum, dat uit zijn voegen barst en na de realisatie van bovenstaande projecten overbodig zal geworden zijn, zal samen met de noodwoning verkocht worden aan het OCMW.

Het sociaal huis – dat nu eigendom is van het gemeentebestuur – zal geruild worden met de buitenschoolse kinderopvang – dat nu eigendom is van het OCMW – om een logischere inzet van gemeente-/OCMW-middelen te realiseren.

Een aantal kerken, pastorijen,… zullen de komende jaren vermoedelijk komen leeg te staan. Vanuit het bestuur wenst men deze locaties in te zetten voor cultuurbeleving en laagdrempelige openbare dienstverlening, dit in samenwerking met het OCMW voor wat de maatschappelijk kwetsbare gezinnen betreft.
In dit kader wordt een plan opgemaakt voor de herlokalisatie van de bibliotheek van Denderhoutem, opdat deze vestiging kan evolueren naar een bibliotheek van de toekomst met meer ruimte en moderne voorzieningen.

Aan de hand van een studie wordt bepaald hoe de Terjodendries kan uitgroeien tot een aantrekkelijk plein met groenaanplanting waar jong en oud elkaar ontmoeten.

De handelskern in Denderhoutem wordt voorzien van een kwalitatief aanbod aan parkeergelegenheid; de parkings aan de academie voor muziek woord en dans, aan de pastorij en ter hoogte van Dorp/Ter Linden worden geherwaardeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here