CO2 reductie haalbaar en betaalbaar

Een Nederlandse studie wijst uit dat kernenergie noodzakelijk is als we de uitstoot van broeigassen willen verminderen en de opwarming van de aarde stoppen. Dit zeggen het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in hun opmerkelijke studie 'optiedocument energie en emissies 2010-2020'.

Wil Nederland tegen 2020 de CO uitstoot beperken met 15 procent ten opzichte van 1990 en wil het de aangescherpte normen voor schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden behalen dan kost dat 1,4 miljard euro per jaar. 'Zonder kernenergie zijn de kosten 2,9 miljard euro hoger. De studie spreekt ook over een aanzienlijke energiebesparing. Kernenergie lijkt daarmee helemaal uit de taboesfeer. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) pleitte dit weekeinde zelfs al voor een extra kerncentrale, naast die in het Zeeuwse Borssele. Hij nam het stuk van ECN en MNP dinsdag in Den Haag in ontvangst.

De studie is gemaakt op verzoek van de ministeries van VROM en Economische Zaken. Van Geel werkt aan een kabinetsnota over milieubeleid die dit voorjaar verschijnt. Daarnaast wil hij de uitkomst van de studie benutten voor de internationale klimaatonderhandelingen en om de voorlopige emissie-eisen voor giftige stoffen, zoals verder zwaveldioxide en ammoniak te halen. De grootste emissiereducties zijn mogelijk in de energiesector en de industrie. De uitkomsten 'zijn niet getoetst op duurzaamheid', zeggen ECN en MNP er wel bij. Ofwel: met heikele zaken als de langdurige opslag van radioactief afval en het risico van ongevallen bij kerncentrales is geen rekening gehouden.

Organisaties zoals Stichting Natuur en Milieu en in de Tweede Kamer PvdA en GroenLinks, die Van Geels idee onmiddellijk verwierpen, wezen daarbij op deze risico's. Beide instituten hebben ook het PvdA actieplan voor energiebesparing en het Energierapport 2005 van minister voor Economische Zaken Brinkhorst onderzocht. Beide kunnen een energiebesparingtempo van 1,4 procent per jaar realiseren voor de periode 2010-2020.

Daarmee wordt de doelstelling voor 1,5 procent energiebesparing per jaar net niet gehaald. Maar de door de Kamer gesteunde motie, die vraagt om 2 procent energiebesparing per jaar, wordt bij lange na niet gehaald. Een hogere olieprijs, ECN en MNP gaan uit van een gemiddelde prijs van 40 dollar per vat in 2015, levert beperkte mogelijkheden op om meer dan 2 procent te besparen. Meer energiebesparing wordt deels gecompenseerd door minder warmtekrachtkoppeling en meer kolencentrales. Maar bij hogere olieprijzen zakken wel de kosten van de 'optiepakketten'.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here