In de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams parlement vroeg Wilfried Vandaele aan minister Muyters welke bestemming zal worden toegekend aan de militaire domeinen die in de toekomst hun functie verliezen. Vandaele opperde dat de minister best geval per geval zou bekijken. De minister ging hiermee volmondig akkoord.

Federaal minister van Landsverdediging Pieter De Crem maakte onlangs bekend dat hij tegen 2011 een 16-tal militaire sites in Vlaanderen zal sluiten. Gevolg is dat deze domeinen een nieuwe bestemming moeten krijgen. De vraag is welke? Wettelijk is hierover niets vastgelegd.

In tegenstelling tot sommige van zijn collega-parlementsleden vindt Vandaele het geen goed idee om alle ongebruikte militaire domeinen om te zetten in zones voor KMO?s of bedrijven. Vandaele vroeg minister Muyters om voor elk terrein afzonderlijk de afweging te maken. ?De nieuwe bestemmingen die men voor ogen heeft, liggen namelijk niet altijd voor de hand?, zegt Vandaele. ?Vaak zijn de domeinen omringd door natuurgebieden of hebben de gebieden een grote biologische waarde zoals in De Haan het geval is. Een deel van het militair domein in Sijsele (Damme) sluit dan weer direct aan bij een woonkern. De mogelijkheden zijn met andere woorden legio.?

De minister volgde de redenering van Vandaele en zal dus voor elke zone afzonderlijk bekijken wat kan en wat niet. De gemeenten, en in sommige gevallen de provincies, kunnen zelf een initiatief nemen. Maar om het overzicht te bewaren, blijft de coördinatie in handen van de Vlaamse overheid, aldus minister Muyters.

De sites die in de lijst van De Crem voorkomen zijn: Herentals-Gooreind, Hechtel-Eksel-Vlasmeer, Leopoldsburg-IJzer, Leopoldsburg-4CRI, Diest-Limbosch, Haasdonk-Westakkers, Helchteren, Sijsele-Baron André Gilles de Pelichy, Vlissegem-Bunker (De Haan), Destelbergen-Beervelde, Weelde-depot, Brasschaat-kwartier-Noord, Landen-Hannuit, Goetsenhoven-Luitenant De Bersacques.

Tot nu toe zijn er slechts voor enkele van de bewuste zones herbestemmingplannen in de maak. Zo is de kazerne van Helchteren opgenomen in een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en is er voor Hannuit in Landen een gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in opmaak. Sommige gemeentelijke structuurplannen besteden ook aandacht aan de militaire domeinen: dat is zo in Destelbergen, Sint-Niklaas en Hechtel-Eksel. Bron: N-VA