Politici gaan terug op bomspotting in Kleine Brogel

Vandaag zullen SPIRIT-parlementsleden en -militanten massaal aanwezig zijn tijdens de acties van Bomspotting XL aan de basis van Kleine Brogel en het NAVO-hoofdkwartier in Evere. De boodschap is kort maar krachtig: kernwapens moeten de wereld uit. Naast deelname aan deze burgerinspecties, neemt SPIRIT ook op diverse terreinen politieke initiatieven. Zo vragen de Vlaamse links-liberalen onder meer de herziening van de geheime NAVO-akkoorden.

SPIRIT is ook één van de voortrekkers van de resoluties die werden ingediend in Kamer en Senaat in het kader van de internationale conferentie over nucleaire proliferatie die eind deze maand van start gaat in New York. De bevoegde senaatscommissie, waar Lionel Vandenberghe lid van is, hechtte al haar unanieme goedkeuring aan de resolutie, die onder meer de terugtrekking van kernwapens in Europa vraagt. Het is nu wachten op de goedkeuring in de plenaire vergadering.

Tevens vragen ze de openbaarheid én herziening van de geheime akkoorden die tijdens de Koude Oorlog in NAVO-verband werden gesloten tussen de VS en België. Die akkoorden betreffen onder meer wapentransporten en het opstellen van kernwapens in Europa. De herziening van die akkoorden werd reeds op initiatief van SPIRIT in het federaal regeerakkoord van 2003 opgenomen. Het regeerakkoord stelt ook duidelijk dat de vermindering van de kernwapens een prioriteit is voor het buitenlands beleid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here