Gentse partners Onderteken Convenant Werk

De Stad Gent, VDAB en OCMW Gent ondertekenden afgelopen vrijdag 27 juni een eerste Gentse samenwerkingsconvenant. De drie partners bundelen de krachten om de Gentse werkzoekenden efficiënter naar de arbeidsmarkt te begeleiden. Ondanks het stijgend aantal vacatures, zijn er nog altijd teveel mensen die geen job vinden. De drie ondertekenaars willen samen dat probleem systematisch en doordacht aanpakken. OCMW Voorzitter Geert Versnick: "de 3 partners werkten voordien ook al samen, maar met dit convenant engageren we ons met zijn allen om mensen uit de kansengroepen nog beter te begeleiden naar tewerkstelling".

Voor langdurig werklozen, laaggeschoolde en allochtone werkzoekenden is een job vinden niet gemakkelijk. De Stad Gent, VDAB en OCMW Gent hebben een jarenlange ervaring in het activeren van die werkzoekenden, elk op hun domein. Schepen Mathias De Clercq: "We werken nu al samen in het partnerschap 'Gent, stad in werking'. Daar ging het tot nog toe om afgelijnde projecten zoals het Territoriaal Pact (Volvo-dossier), BouwBaan en het Jongerenwerkplan". Met de ondertekening van het convenant wordt de samenwerking structureel vastgelegd. In het convenant wordt ook duidelijk welke rol de partners hebben: de VDAB regisseert het arbeidsmarktbeleid, de Stad Gent het werkgelegenheids- en onderwijsbeleid en het OCMW het welzijnsbeleid. Het convenant onderstreept het belang van onderwijs en welzijn in functie van een adequaat arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid.

Geert Versnick: "Voor sommige projecten werkt het OCMW al nauw samen met de VDAB en de stad Gent. Denken we maar aan het project 'IKOOK' waar we recent 10 diploma's van hulpkok mochten overhandigen. Ook het project Voorzet, waarbij jongeren via voetbal arbeidscompetenties krijgen aangeleerd, is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen deze partners". Een groot voordeel is dat werkzoekenden nu meer mogelijkheden krijgen en dat werkzoekenden niet langer afhangen van de stempel die ze dragen. Een werkloze van de VDAB hoeft dus geen OCMW'er meer te zijn om begeleiding te krijgen bij specifieke problemen. Een leefloner van het OCMW kan ook gebruik maken van de opleidingen van de VDAB, en zo verder. Door alles meer op elkaar af te stemmen, zal er dus meer duidelijkheid worden gecreëerd voor de werkzoekenden

De partners gaan samen jaarlijks een businessplan opmaken dat niet enkel een actieplan werkgelegenheid zal bevatten maar ook afspraken over het gezamenlijk inzetten van middelen: personeel, werkingsmiddelen, subsidies en infrastructuur. Het samenwerkingsconvenant werd plechtig ondertekend op de Gentse Barge aan de Lindelei. Schepen Mathias De Clercq: "Niet toevallig op de Barge: deze replica van een 18de-eeuwse platte trekschuit tussen Gent en Brugge is het resultaat van de samenwerking tussen de VDAB, de Stad Gent en het OCMW Gent".

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here