CD&V Aalst fier dat ze er bij zijn in stadsbestuur

op-de-fiets

Aalst (redactie/mas) “Als fractieleider van de CD&V ben ik bijzonder fier dat mijn partij opnieuw een belangrijke rol zal spelen in dit stadsbestuur.” zo begon zittenblijvend fractievoorzitter Eddy Couckuyt van CD&V zijn speech tijdens de installatie van de gemeenteraad.

“Het is echter niet zo dat wij de belangrijke rol die ook de oppositie zal spelen, niet weten te waarderen, meer zelfs, wij kennen die rol maar al te goed en zullen er dan ook mee over waken dat interessante kritiek van de minderheid op hun waarde gewaardeerd zal worden.

Het is echter zo dat de meerderheid NVA, CD&V en Spa, via het schepencollege, de belangrijke en leidende rol zal opnemen om deze stad stevig op de kaart te zetten. Het negatieve imago doorbreken is de opdracht en dit kan alleen via een ambitieus programma.

Ik had de eer en het genoegen mee te mogen onderhandelen. Dit gaf de kans mee deze coalitie te hebben kunnen vormen en mee de voorbereidende basis te leggen voor het uiteindelijke bestuursakkoord. Ik weet dus dat het deze coalitie menens is.

We zien dat deze gemeenteraad grondig vernieuwd is in zijn samenstelling. Dit gebeurde niet zomaar, de kiezer gaf een duidelijk signaal en verwacht dat dit een coalitie van de samenwerking wordt.

En geloof me de Aalstenaar verwacht een efficiënt werkende administratie
waarin eerst en vooral de kerntaken van een lokaal bestuur afgebakend worden en goed vervuld worden.

Deze meerderheid zal een goed gepland, doordacht en orthodox financieel beleid voeren, de nieuwe beleids- en beheerscyclus 2014-2019 zal hierin een belangrijk instrument zijn.

Ruimtelijke ordening zal gepland zijn en niet vraaggestuurd. Het woonbeleid zal de sociale mix nastreven. Samenlevingsopbouw zal worden nagestreefd, dit betekent dat iedereen “binnen” onze samenleving zal worden gehaald met alle instrumenten die we als stadsbestuur hiervoor ter beschikking hebben.

Armoede is een onrecht en dit moet in onze stad bestreden worden via een doordachte beleidsvoering en doorheen alle beleidsdomeinen: onderwijs, cultuur, vrije tijd, mobiliteit, werken en opstap tot werk o.m. via de sociale economie, toegankelijkheid tot sociale dienstverlening en het ondersteunen van specifieke organisaties.

Via gebiedsgerichte werking worden verschillende disciplines die hiervoor nodig zijn, samengebracht.

Onze stad moet ook een levende stad blijven. Grote en kleine evenementen worden sterk gedragen door een levende samenwerking met de bevolking zelf: carnaval, sport, cultuur, honderden verenigingen gedragen door vrijwilligers, verdienen de aandacht van dit stadsbestuur en zullen dan ook ondersteuning krijgen.

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en zelfs van onze professionele organisaties. Zonder hen worden we inderdaad een slaapstad. Verenigingen en organisaties kunnen dan ook blijvend op onze waardering rekenen.

Het toeristisch potentieel van de stad moet verder worden uitgebouwd vertrekkende vanuit het bestaande toeristisch strategisch plan voor onze stad, vanuit onze couleur locale.

Participatie zal ook centraal staan in jeugd- en sportbeleid. De nodige infrastructuur dient de deelname van de bevolking binnen de sportbeoefening minimum op het niveau te brengen van andere centrumsteden.

Bij participatie denken wij ook aan de groeiende groep ouderen, demografisch kunnen we er niet naast, een goede adviesraad ouderen (seniorenraad) zal kant en klare adviezen afleveren aan het stadsbestuur.

Jonge gezinnen moeten hier hun stek vinden en daarvoor is een aangepast beleid noodzakelijk op verschillende domeinen: wonen, vrije tijd, werk, kinderopvang, enz..

De handelsfunctie in onze kernen mag niet worden uitgehold. Het mobiliteitsbeleid moet dringend op poten worden gezet, een aangepast evenwicht tussen de verschillende verkeersmodi zal het belang van de verkeersveiligheid en leefbaarheid niet negeren maar centraal stellen.

Het OCMW moet haar opdracht vervullen in de geest waarin zij is opgericht, zij zal voldoende afstemmen met alle partners in het welzijnsveld teneinde een gebiedsdekkende dienstverlening te verkrijgen binnen een passend financieel kader.

Kortom, deze coalitie zal een doordacht beleid voeren met een duidelijke visie. U Aalstenaar hebt hier recht op! En…Aalstenaars: uw politici zijn u dit verschuldigd! Het signaal van de kiezer is duidelijk geweest, over zes jaar kan men ons afrekenen over wat wij hebben gedaan!”

Voila, dat weten we dan ook.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here