Jong VLD roert in de pot van boze boeren

Jong VLD laat weten in een persmededeling dat de boze boeren maar moeten stoppen met melken. Op veel sympathie kunnen de boeren niet rekenen bij de Jong VLD. In tijden van crisis kan Europa haar budgetten beter spenderen zeggen ze hier.

“Jong VLD wil verschuiving eu-budget richting innovatie. Boze boeren protesteren in de Europese wijk in Brussel. Nochtans bedraagt de steun aan de landbouwsector maar liefst 41% van het Europese budget.

Verschuiving van budgetten

Jong VLD pleit, in het kader van de huidige Europese begrotingsbesprekingen, voor een verschuiving van deze budgetten richting onderzoek en ontwikkeling of infrastructuurprojecten. Sectoren die investeren in de toekomst en zorgen voor groei en jobs.

Investeren in onderzoek en ontwikkeling kan bijvoorbeeld door het op elkaar afstemmen van de verschillende onderzoeksinstituten en ze een europees platform te geven.

Het totale bedrag aan EU ondersteuning voor de landbouwsector bedroeg in 2011 maar liefst 126.5 miljard euro. Hiervan ging 56 miljard naar rechtstreekse ondersteuning en 42.5 miljard naar inkomensondersteuning voor 7 miljoen boeren (ter compensatie van hoge milieunormen) De EU trekt daarnaast ook 12.3 miljard uit voor economische diversificatie van landelijke gebieden en 203 miljoen voor projecten van het LIFE+ program, om biodiversiteit te ondersteunen en luchtvervuiling tegen te gaan.

De EU subsidies voor de landbouw worden geleidelijk afgebouwd. Zelfs de toetreding van 12 nieuwe landen tot de EU heeft niet voor een tijdelijke verhoging gezorgd. Een duidelijk teken dat men ook binnen de EU beseft dat landbouwsubsidies niet duurzaam zijn.

De exportsubsidies behoren reeds tot het verleden en zelfs zonder deze subsidies blijkt de Europese Landbouw competitief op het internationale niveau.

Versneld afbouwen

Jong VLD pleit er dan ook voor om de landbouwsubsidies versneld af te bouwen. Het geld gaat nu immers naar slecht renderende, verouderde boerenbedrijven en goed draaiende bedrijven hebben deze subsidie in feite niet nodig. Een afschaffing zou dus ook voor de sector zelf een verademing zijn. Het landbouwbeleid zorgt voor een ongelijk speelveld in plaats van dat het kansen en werkgelegenheid creëert.

Voorzitter Frederick Vandeput: “In tijden van crisis kan Europa haar budgetten beter spenderen. Investeringen in infrastructuur, zowel voor de transportsector als de energiesector of investeringen in digitale netwerken zijn noodzakelijk om in een versneld tempo barrières weg te werken tussen de lidstaten. Sectoren die noodzakelijk zijn voor groei en jobs. Investeren in de toekomst betekent de interne markt versterken en innoveren. Deze investeringen leiden tot meer groei en meer jobs waardoor we de crisis sneller achter ons kunnen laten”.

Tot slot nog dit: Elke koe ontvangt per dag 2 euro van de EU, meer dan het gemiddeld dagloon in een ontwikkelingsland, terwijl de transportsector terecht aanklaagt dat een goederentrein verscheidene keren van onderstel moet wisselen om van Portugal tot in het topje van Scandinavië te geraken. Of hoe een koe ook in Europa heilig is…”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here