ACW zet in op sociale prioriteiten voor de gemeenteraadsverkiezingen

“Waar zou een gemeente haar geld moeten in investeren? Wanneer is een burgemeester of schepen nu echt goed bezig?“ Dat en nog veel meer heeft ACW uid-Oost-Vlaanderen gevraagd aan 3000 mensen in onze regio. En de antwoorden omgezet in voorstellen voor de politieke partijen die moeten zorgen voor een gemeentebeleid dat iedereen meeneemt. Met speciale aandacht voor werknemersgezinnen en voor mensen die het wat moeilijker hebben. De komende weken zal elke lokale ACW-afdeling aan alle inwoners de eigen ACW-bekommernissen in de gemeente bekendmaken.

Een werknemersvriendelijke gemeente

Klaus Van Hoecke, ACW-secretaris: “Een goede job, dichtbij huis, met een leefbaar inkomen. Dat is wat de meeste mensen belangrijk vinden. Te vaak vinden gemeenten dat ze daar geen rol kunnen in spelen, maar dat is niet zo. Ze kunnen zorgen voor een goede dienstverlening die zorgt dat bedrijven ruimte vinden, bereikbaar zijn, aangetrokken worden. Of die zorgt dat de gemeentebelastingen ook rekening houden met werknemers en dus de lasten rechtvaardig spreiden tussen rijk en arm.”

Ludwig Schack, ACW-verbondsvoorzitter: “Maar niet iedereen vindt een job, of lukt in een job. Voor die mensen kan de gemeente ook haar grote rol spelen. Er zijn overal nog heel wat noden op het vlak van klusjes, zorgtaken, milieu of veilig verkeer waar de gemeente op in kan spelen. Via sociale tewerkstellingsprojecten krijgen mensen een kans om aan de slag te gaan. ACW vraagt om samen te werken met die gespecialiseerde verenigingen. Om een huis te restaureren, een kerkhof of park te onderhouden, de markt te bebloemen, oppas te organiseren, catering te voorzien … Er is veel creativiteit mogelijk. Mensen bouwen werkervaring op, en doen zinvolle dingen voor een aanvullend inkomen.”

“Waarom droomt men niet in elke gemeente of OCMW van een beleid dat de ambitie heeft dat iedere werkzoekende na 1 jaar echt een eerlijke kans maakt op een zinvolle tewerkstelling in de eigen streek?”

Een zorgzame gemeente

Een zorgzame gemeente, wat is dat? Dat is volgens ACW een solidaire gemeente, die altijd en overal oog heeft voor de meest kwetsbaren. Zo’n gemeentebesturen steunen en waarderen mensen die zorgen voor elkaar of organisaties die zorgen voor anderen.

Klaus Van Hoecke, ACW-secretaris: “ACW vindt dat zorg voor mensen in armoede een doelstelling moet zijn in elk beleidsplan in de stad of op het platteland. Een kansenpas maakt vrije tijd, cultuur en sport voor mensen in armoede betaalbaar. Onze topprioriteit is de uitbreiding van ondersteuning van professionele en vrijwillige thuiszorg. Elke gemeente ondersteunt de diensten voor gezinszorg en waardeert mantelzorgers met een premie. Want zij zijn het waard…”

Ludwig Schack, ACW-verbondsvoorzitter: “Veel mensen liggen ook wakker van een betaalbare oude dag, als het niet meer alleen thuis gaat. Een gemeente of OCMW kan creatief zijn zodat senioren zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven.

Ook de kinderopvanginitiatieven moet voldoende plaats bieden aan alle gezinnen en betaalbaar zijn voor iedereen. Niets is zo vervelend in een jong gezin dan geen kinderopvang vinden. Een gemeentebestuur kan het verschil maken, als ze dat echt willen.”

Een verenigingsvriendelijke gemeente

“Cultuur moet ‘van’ en ‘voor’ iedereen zijn,” zegt het ACW. “Zoveel mogelijk inwoners moeten betrokken worden bij het culturele leven in hun gemeente of stad. Want dat zorgt voor sfeer en betrokkenheid. Dat is belangrijk om ons gelukkig te voelen, zegt men wel eens. En ook voor meer verdraagzaamheid en democratie, maar dan moet de gemeente die verenigingen wel ernstig nemen en hen inspraak en oprechte betrokkenheid toelaten. Niet voor de show, maar omdat dit gewoonweg beter is.”

Klaus Van Hoecke, ACW-secretaris: “Het rijke verenigingsleven verdient het om sterk ondersteund te worden door de gemeente. We denken aan ruimtes om bijeen te komen, aan logistieke steun, en ook aan financiële ondersteuning om hun ding te doen. Een gemeentebestuur moet het soms ook eens afleren om alles per se zelf te willen doen. Want ze doet daarmee de vrijwilligers van die verenigingen concurrentie aan. Of ze misloopt daardoor ook kennis en ervaring van gespecialiseerde diensten.”

Ludwig Schack, ACW-verbondsvoorzitter: “Een verenigingsvriendelijk jeugdbeleid zorgt ook voor betrokkenheid van jongeren en kinderen. Want leren ‘samenleven’ doe je van jongs af aan. Speelstraten om veilig jong te zijn geven kinderen alle kansen om te spelen en ontdekken. Ruimte om vrijuit jong te zijn geven tieners alle kansen om te leren en te ontspannen.”

Een duurzame gemeente

Hoe kan een gemeente de ruimte om te wonen goed ordenen? Geen gemakkelijke vraag. ACW wil dat de gemeenteraad beslissingen neemt rond gronden en panden, door bijvoorbeeld leegstand, verkrotting en verwaarlozing te ontmoedigen.

Klaus Van Hoecke, ACW-secretaris: “De gemeente voelt als geen ander nieuwe noden aan op de huisvestingsmarkt. Daarom moet ze extra aandacht besteden aan huurders. Absolute topprioriteit daarbij is meer sociale huisvesting. Elk lokaal bestuur moet streven naar 6 % sociale huurwoningen in zijn gemeente. Want er duizenden gezinnen in onze regio die op dit moment niet echt betaalbaar wonen en dromen van iets meer financiële ademruimte om rond te komen.”

Ludwig Schack, ACW-verbondsvoorzitter: “Een duurzaam energieverbruik heeft vooral aandacht voor mensen die het meeste nood hebben aan energiebesparing. Energiemaatregelen moeten vooral de meest zwakke groepen bereiken. Geef toe, nu is dat niet zo. Want vooral iets rijkere gezinnen profiteren het meest van vele energiemaatregelen. Het is iedereen gegund, maar de gemeente heeft volgens ACW een belangrijke opdracht om ervoor te zorgen dat kwetsbare gezinnen evenveel, en zelfs iets meer, kunnen genieten van premies of subsidies.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here