De drie snelbussen vanuit Limburg naar Antwerpen, Leuven en Brussel blijven dan toch rijden. ‘N-VA Limburg is verheugd dat een oplossing is gevonden voor de Limburgse studenten en pendelaars,’ aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans.

De drie snelbussen vanuit Limburg blijven dus rijden. Wel worden de tarieven aangepast. Studenten betalen voortaan 3,50 euro per rit, pendelaars betalen 7 tot 17 euro per rit. ‘Deze nieuwe tarieven zijn afgestemd op de tarieven van de NMBS,’ laat N-VA Limburg weten. ‘Wij willen hier nogmaals benadrukken dat voor deze verbindingen de NMBS schromelijk in gebreke blijft. Het gaat hier over lange afstanden en dat is geen kerntaak voor De Lijn. Maar zolang de NMBS haar verantwoordelijkheid voor de spoorontsluiting van Noord-Limburg weigert op te nemen, kunnen wij de mensen uit die streek niet in de kou laten staan. Vlaanderen investeert via De Lijn waar de NMBS haar taak niet doet, al draagt een betere spoorontsluiting van Limburg nog steeds onze voorkeur weg,’ aldus nog de Limburgse N-VA-mandatarissen.

Kostendekking stijgt van 6% naar 60%

Over de tariefverhoging is de N-VA ook duidelijk: ‘De kostendekkingsgraad van deze snelbussen lag naar schatting op 6%. Dat was – zeker gezien de huidige financiële toestand van De Lijn – niet langer houdbaar. De tariefaanpassing brengt de prijzen tot op het niveau van die van de trein, waardoor de kostendekkingsgraad stijgt tot naar schatting 60%. Voor studenten blijft de ticketprijs met 3,5 euro per rit bovendien erg democratisch. ‘Wij zijn dan ook verheugd met deze oplossing, maar blijven aandringen op een volwaardige spoorstrategie voor Limburg.’