...

CD&V wil Europees meer vluchtelingen binnen laten

Kris Peeters en Cindy Franssen

De organisatie ‘votewatch Europe’ houdt alle stemhoudingen in het Europees parlement bij. De grootste fractie aldaar is de EPP, de Europese Volkspartij. Dit is een verzameling van Christendemocratische partijen over gans Europa. Wat blijkt nu aldus volgens N-VA? Over alle stemhoudingen inzake migratie heen, is de CD&V het meest pro open grenzen van de hele fractie. Wie zijn de Europese parlementsleden van de CD&V? Kris Peeters en Cindy Franssen. In 62% van de gevallen stemmen ze voor meer open grenzen.De Hongaarse partij van Viktor Orban (Fidez) is het meest migratiekritisch in haar stemhouding. Zelfs de Franstalige christendemocraten van het cdH (partij van oa Joëlle Milquet) stemmen rechtser dan de CD&V volgens N-VA

CD&V wil Europees meer vluchtelingen binnen laten - family 1227834 1920

Open grenzen

CD&V neemt trouwens ook in de Kamer een eerder pro opengrenzenhouding aan. Dat bleek deze week nogmaals in de commissie Buitenlandse Zaken bij de stemming over het Europese spreidingsplan. Tegen de houding van de bevoegde migratieminister De Block in, stemde de CD&V VOOR het binnenvliegen van nog extra asylanten vanuit Malta en Italië. ‘We moeten Italië toch helpen’ luidde het unisono op links. Gutmenschlickheid zonder veel dossierkennis want wat men blijkbaar niet weet is dat wij momenteel zelf véél meer asielzoekers hebben dan Italië. Wat men ook niet weet is dat we nu het énige land zijn dat – naast initiatiefnemers Frankrijk en Duitsland – met dit spreidingsplan meedoet. Het ENIGE. En dat terwijl we momenteel al een grote asielcrisis beleven en relatief gezien zowat het meeste asielaanvragen van de hele EU te verwerken hebben. CD&V wil nog wat extra asielcentra openen precies. Optie: Puurs? Met zo een partij in de federale regering heeft men geen vijanden nodig. Die deden werkelijk álles om dwars te liggen volgens N-VA.

CD&V wil Europees meer vluchtelingen binnen laten - Haven Zeebrugge 3

Voorstellen

Interessant zijn ook de migratievoorstellen die de CD&V-fractie tot nog toe indiende en prioritair behandeld wil zien. Eentje gaat over het afschaffen van de in 2015 ingevoerde retributie voor de verblijfsaanvraag (van éénmalig 204€) voor buitenlandse studenten en onderzoekers. Volgens CD&V werkt deze ‘instroombeperkend’. Enig bewijs wordt hiervoor niet geleverd. Wel integendeel, nooit waren er zoveel buitenlandse studenten en onderzoekers ingeschreven aan onze hogescholen en universiteiten. Het tweede wetsvoorstel gaat over het verlenen van een verblijfskaart aan de slachtoffers van huiselijk geweld na een gezinshereniging. Een voorstel waarvan de Dienst Vreemdelingenzaken zegt dat het de deur openzet voor misbruik.

CD&V wil Europees meer vluchtelingen binnen laten - Haven Zeebrugge 1

Besluit

CD&V heeft tot nog toe nog GEEN ENKEL wetsvoorstel ingediend om de migratiewetgeving te verstrengen. We zijn dan ook benieuwd wat hun stemhouding zal zijn over de wetsvoorstellen van N-VA die wél verstrengen. Ook een partij die ‘de weg van de redelijkheid’ zegt te bewandelen moet vroeg of laat kleur bekennen, aldus N-VA.