...

Tommelein wil detacheringen in fraudegevoelige sectoren beperken tot 6 maand

Bart TommeleinTommelein wil detacheringen in fraudegevoelige sectoren beperken tot 6 maand

Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein pleit voor een kortere detacheringsperiode in fraudegevoelige sectoren. Hij sprak er op de Europese raad vandaag Eurocommissaris Marianne Thyssen over aan. Tommelein: ‘Europese problemen vergen Europese oplossingen. Voor sommige fraudegevoelige sectoren moeten we detacheringen beperken tot zes maanden.’

Op de EPSCO-raad in Brussel werd vandaag een akkoord bereikt over de oprichting van het platform ‘undeclared work’. Met dit platform wil Europa zwartwerk beter bestrijden door inspectiediensten data en ‘best practices’ te laten uitwisselen. Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Bart Tommelein is verheugd dat Europa de ernst van het probleem inziet, maar wil nog een stap verder gaan. Hij sprak daarom Eurocommissaris Marianne Thyssen aan over het inkorten van de detacheringsperiode.

Bart Tommelein: ‘Ik ben als liberaal uiteraard voorstander van vrij verkeer van personen en diensten, maar fraude moeten we kunnen aanpakken. Eurocommissaris Marianne Thyssen zegt dat de gemiddelde duur van een detachering slechts vier maanden is. Ik pleit er dan ook voor om de termijnen voor detacheringen in de fraudegevoelige sectoren te verkorten tot zes maanden.’

Méér Europa

‘De laatste jaren gingen in de bouwsector duizenden jobs verloren. Het is vijf voor twaalf om de tewerkstelling in ons land te verzekeren’ aldus Bart Tommelein. ‘Steeds meer Europese burgers stellen zich vragen bij dit Europa en de manier waarop het fenomenen zoals sociale dumping en sociaal toerisme aanpakt. Net zoals in de strijd tegen terreur en de aanpak van de asielproblematiek, hebben we net méér Europa nodig om eerlijke concurrentie mogelijk te maken.’