Franse verkiezingen zijn een duidelijk signaal voor Europa

de weverVolgens N-VA-voorzitter Bart De Wever is de overwinning van het Front National bij de Franse regionale verkiezingen een duidelijk signaal voor Europa. “De Franse verkiezingsuitslag is het zoveelste teken aan de wand in een ondertussen lange rij. In Oost-Europa groeit het verzet, in Groot-Brittannië woedt de discussie over de Brexit, de Denen verwierpen het EU-justitiebeleid en zelfs de Zweden voeren nu grenscontroles uit. Europa mag niet langer talmen en moet de problemen aanpakken.”

“De Fransen hebben vandaag laten weten dat ze er genoeg van hebben. De ongecontroleerde vluchtelingenstroom en de terreurdreiging vormen een gevaarlijke cocktail. De Europese leiders mogen dit niet negeren. Anders begaan zij dezelfde fouten als in het verleden en zal het extremisme enkel toenemen.”

De Wever pleit voor striktere maatregelen om de vluchtelingenstroom in te perken. “Vandaag hebben wij geen enkele controle op wie er binnenkomt. Dankzij het beleid van staatssecretaris Theo Francken en minister van Veiligheid Jan Jambon vinden er nu uitgebreide veiligheidsscreenings bij de asielaanvragers plaats. Maar zolang de stroom zelf op gang blijft, hollen we achter de feiten aan.”

“Europa moet haar verantwoordelijkheid nemen en niet andere landen inhuren om het werk voor ons op te knappen. Dat betekent dat we push backs naar veilige landen moeten uitvoeren, dat we de Schengengrenzen moeten sluiten en dat we opvang in eigen regio moeten organiseren. We moeten Griekenland uit de Schengenzone zetten wanneer het de deur laat openstaan en we mogen ons niet langer laten chanteren door Turkije. Anders zal de polarisatie tussen bevolkingsgroepen, niet alleen in Frankrijk maar ook in andere Europese landen, toenemen en komen we in een straatje zonder einde”, aldus De Wever.

“We hebben geen tijd meer te verliezen. De instroom over de Middellandse Zee neemt nu af door de barre weersomstandigheden. Maar in de lente zal de vluchtelingenstroom terug op gang komen. Tegen dan moet Europa klaarstaan met voldoende opvang aan de grens, waar de eerste triage kan gebeuren. Anders komen we weer in dezelfde situatie als vandaag terecht, met desastreuze gevolgen voor ons sociale weefsel”, concludeert de N-VA-voorzitter.