...

Valentijnsdag is de dag van de liefde , of toch… ?

liefdeXXXValentijnsdag is de dag van de liefde en de romantiek. Maar ook de dag waarop de V-DAY-beweging wereldwijd aandacht vraagt voor de strijd tegen seksueel geweld op vrouwen. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen sluit zich aan bij de vraag om aandacht voor dit al te vaak verborgen blijvend onrecht. Er moeten multidisciplinaire teams komen waar slachtoffers van seksueel geweld gespecialiseerde verzorging en hulp krijgen, maar waar ook rekening wordt gehouden met de noodzaak om bewijsmateriaal te verzamelen zodat daders niet ongestraft blijven.

“Slachtoffer worden van seksueel geweld is een absoluut onaanvaardbare inbreuk op je fysieke integriteit als vrouw. Veel te veel vrouwen in België worden door dit onrecht getroffen. De cijfers blijven onrustwekkend: méér dan 1 op 10 vrouwen ouder dan 15 jaar worden in hun leven geconfronteerd met een vorm van seksueel geweld. En slachtoffers krijgen nog onvoldoende gespecialiseerde zorg en hulp.” zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het Instituut raadt beleidsverantwoordelijken aan alle drempels weg te werken voor slachtoffers die op zoek zijn naar hulp. Slachtoffers moeten zo snel mogelijk professionele gespecialiseerde opvang en bijstand krijgen, van onder meer artsen, psychologen en maatschappelijke hulpverleners, en – als slachtoffers dit willen – ook van politie en justitie. Op dit ogenblik bestaan er in België nauwelijks gespecialiseerde diensten die slachtoffers van seksueel geweld kunnen bijstaan. Artsen, psychologen, politie, parket, maatschappelijk of sociaal assistenten moeten de mogelijkheid krijgen om samen te werken, op één plek en 24/7. In de ons omringende landen werden daarom specifieke centra opgericht, die meestal verbonden zijn aan een ziekenhuis. Slachtoffers krijgen er onmiddellijk gespecialiseerde psycho-sociale-medische hulp en als het slachtoffer dat wenst ook forensische hulp (sporenonderzoek).

Ook de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs ondersteunt V-Day. “De cijfers van seksueel geweld liggen onaanvaardbaar hoog. Bovendien blijkt dat maar een beperkt deel van de seksuele delicten effectief wordt aangegeven. Uit de cijfers van het Europese rapport van FRA blijkt dat slechts 15% van de slachtoffers van seksueel geweld effectief contact opneemt met de politie. Daarnaast stapt slechts 12% naar het ziekenhuis na het meemaken van dergelijke zware feiten. Er zijn vooral nieuwe maatregelen nodig om het bewustzijn rond de strijd tegen seksueel geweld te verhogen. Een initiatief zoals V-Day draagt hier wereldwijd toe bij. Ook in ons land maken we er werk van om geweld tegen vrouwen en meisjes te stoppen.” zegt Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Elke Sleurs.

Het Instituut beveelt daarom aan dat deze multidisciplinaire aanpak een plaats krijgt in het volgende Nationaal ActiePlan tegen partnergeweld en andere vormen van intrafamiliaal geweld.

Enkele cijfers

De Fundamental Rights Agency bevroeg in 2014 meer dan 42 000 vrouwen van 18 tot 74 jaar uit de volledige Europese Unie (1500 per lidstaat) over hun ervaringen met lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld, met inbegrip van huiselijk geweld. Hieruit bleek dat in België 13% van alle vrouwen sinds de leeftijd van 15 jaar ooit slachtoffer werd van seksueel geweld.